Hopp til hovedinnhold

Det sanselige 1700-tallet

Helt siden de store oppdagelsene på slutten av 1400-tallet har varer og kulturimpulser fra oversjøiske verdensdeler gradvis preget livet i vår del av verden.

  • I forgrunnen appelsin med nellikspiker, ved sida av stjerneanis, i bakgrunnen utstillingsplakater.

Først var det elitene og sjøfolkene som hadde tilgang på «kolonialvarene», men med økende handel og sjøfart ble disse varene gradvis billigere. Det var først på 1700-tallet at stadig flere mennesker både i by og bygd, også her i Norge, fikk tilgang på eksotiske varer som te, kaffe, tobakk og krydder. Gjennom prosjektet «Historiske toll- og skipsanløpslister» ved Norsk Lokalhistorisk Institutt er mye informasjon om import av nye forbruksvarer gjort lett tilgjengelig for lek og lærd på prosjektets nettsted. Gjennom plakatutstillingen «Det sanselige 1700-tallet» har Norsk Maritimt Museum som partner i prosjektet fått anledning til å presentere noen av resultatene. I utstillingen finner du også et utvalg av museets arkeologiske gjenstander som illustrerer forbruksvanene her til lands på 1700-tallet.