Hopp til hovedinnhold

De nye utgravingene

  • Bildet viser en oversikt over tidligere arkeologisk undersøkte områder i Bjørvika, Oslo. Disse områdene er skravert rødt. Et område er skravert rosa og er den tomta vi for tiden skal undersøke. Tomta kalles B8a.
    1/1
    Oversikt over tidligere arkeologisk undersøkte områder, markert i rødt. Tomta som skal undersøkes, B8a, markert i rosa. Norsk Maritimt Museum

Tomta B8a ligger i et område som hovedsakelig var åpent vann på 1500-tallet. Borprøver har påvist sjøavsatte kulturlag, samt treflis av eik og nåletre, noe som kan tyde på at det finnes både rester etter skipsvrak og bryggeanlegg i området. Med tanke på den store mengden arkeologiske funn på nabotomtene anses funnpotensialet for årets utgravning å være høyt. 

Tomta som skal bygges ut er ekstra spennende da den er antatt å romme både deler av middelalderens havneanlegg og rester etter havnekonstruksjoner fra tidlig nytid. Et av spørsmålene vi ønsker å finne svar på er om vi kan finne en avslutning på det store bryggeanlegget fra renessansen, og hvordan disse bryggene forholder seg til bryggene fra middelalder. Viser de kontinuitet eller er det et brudd? Kan vi se endringer i organisering og bruk av havneområdet før og etter reformasjonen?

Vi håper også å finne skipsvrak fra den samme perioden. Det er fortsatt mye vi ikke vet om skipsteknologi og bruken av skip og båter i overgangen mellom middelalder og nytid. Et hvert skipsfunn i Bjørvika gir oss derfor mulighet for ny kunnskap.

Kunnskapen om den omfattende utbyggingen av havneområdene i Oslo fra 1500-tallets siste halvdel og frem til bybrannen i 1624 er som et gedigent puslespill som blir stadig mer intrikat ettersom de arkeologiske sporene etter utbyggingen trer frem. Resultatet av undersøkelsene på B8a vil utgjøre en svært viktig brikke i dette puslespillet.

Utgravningene i området skjer i samarbeid med OSU (Oslo S utvikling), som er tiltakshavere, og NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning), som vil stå for middelalderutgravningene på tomta.