Bokbad på museet

Vi inviterer til bokbad med utgangspunkt i boken "Maritim medisinsk historie sett fra Norge" på Norsk Maritimt Museum 20. oktober. Hør lege og spesialist i samfunnsmedisin Jan Sommerfelt-Pettersen i samtale med historiker og førstekonservator Elisabeth Koren.

  • Skipsapotek fra utstillingen "Til sjøs" på Norsk Maritimt Museum (Foto/Photo)
    Skipsapotek fra utstillingen "Til sjøs" på Norsk Maritimt Museum

Jan Sommerfelt-Pettersens bok "Maritim medisinsk historie sett fra Norge" retter blikket spesielt mot sjøfolkene og deres helse. Havet og skipsfarten har vært og er fortsatt, av stor betydning for hver og en av oss og hele det norske samfunnet. Boken beskriver sjøfolkenes, næringens, myndighetenes, legenes og de mange engasjerte ildsjelers innsats for å sikre helse om bord på norske skip.

Elisabeth har på sin side har skrevet doktorgrad ved UiB: Beskytte, forme, styrke. Helsefremmende arbeid overfor norske sjøfolk i utenriksfart med hovedvekt på perioden 1890-1940. 

Dette blir et spennende møte der maritim helse vil diskuteres i et historisk og i et nåtidig perspektiv, som også berører dagens situasjon med pandemien hele verden nå står i. Det vil bli mulighet for kjøp og signering av boken etterpå. 

Arrangementet er gratis. Det er begrenset med plasser på arrangementet og du du må melde deg på gjennom vår nettside. Vel møtt til et spennende bokbad i museet!

Bilde av Jan Sommerfelt-Pettersen (Foto/Photo)

Jan Sommerfelt-Pettersen (f.1958) er lege og spesialist i samfunnsmedisin. Han har arbeidet i mange år i Forsvaret både som skipslege, kommandørkaptein og kontreadmiral. Fra 20013 til 2018 var han leder for NATOs ekspertråd i navalmedisin og i fem år var han nestleder i Helseberedskapsrådet. Sommerfelt-Pettersen har ellers arbeidet som allmennpraktiker, rådgivende overlege og assisterende fylkeslege. I dag er han spesialrådgiver for senter for maritim og dykkermedisin ved Haukeland universitetssykehus. Sommerfelt-Pettersen har vært president for Norsk Forening for Maritim Medisin siden 1997.  

Covid-19

Det er 50 plasser til arrangementet slik at vi kan sikre meters avstand mellom våre publikummere og det er kun mulig å melde seg på forhånd gjennom vår nettløsning.  Ved påmelding registrerer vi navn og kontaktinformasjon som et smitteverntiltak ved eventuell smittesporing. Navn og kontaktinformasjon slettes 14 dager etter arrangementet. Våre gjester er velkommen så lenge de er friske. Om man er syk eller er i karantene skal du ikke møte opp.