Hopp til hovedinnhold

Tidligere arkeologiske undersøkelser i området.

  • Kartet viser tidligere arkeologiske funn i området. Kartet er fra tidlig 1700-tallet og viser at området har ligget under vann i tidligere tider. Den røde avgrensningen er tomta B8a
    Kart fra 1700-tallet med dagens tomtegrenser og tidligere arkeologiske funn i området inntegnet. Den røde avgrensningen er tomta B8a Norsk Maritimt Museum

Utgravninger i forbindelse med de siste 15 årenes massive utbygging av Bjørvika har resultert i funn av over 30 skipsvrak, flere store bryggeanlegg, rester av sjøboder og deres innhold samt tusenvis av gjenstander som kan vitne om eldre dagers liv og virke langs den gamle havna.

Funnene NMM har undersøkt stammer i all hovedsak fra midten av 1500-tallet og fram til den store bybrannen i 1624, og vitner om en massiv utbygging av havneområdene i Oslo i denne perioden. Utbyggingen er i all hovedsak knyttet opp til den massive utskipingen av tømmer herfra, og funnene vitner om handelspartnere fra fjern og nær.  Gjenstandsfunn fra blant annet Tyskland, Holland og England forteller hvem som kom hit for å handle, og hvor byens borgere fikk sine varer fra. 

Ingen kart eller historiske kilder har kunnet fortelle oss i detalj om den enorme havneutbyggingen som foregikk på denne tiden, og forskning på og dokumentasjon av det arkeologiske materialet er fortsatt under bearbeidelse.

Ofte er slike gamle havneområder for lengst gravd vekk, videre utbygget og forandret eller ødelagt i moderne tider, men ikke i Oslo. Siden den gamle byen ved Bjørvika ble flyttet og forlatt etter den store bybrannen i 1624, har området ligget brakt. Etter fire hundre år med utfyllinger, brakkevirksomhet, jernbanebygging og asfaltert motorvei, ligger det fortsatt rester etter den gamle havna godt bevart noen meter ned fra dagens overflate, under et tynt lag med kull og sot.

  • Illustrasjon av hvordan Oslos havn kan ha sett ut i 1624, basert på resultatene av arkeologiske utgravninger og historiske kilder. En rekke båter i ulik størrelse ses på vannet, enten fortøyd ved brygger eller ute på åpent vann. Lange rekker av brygger, hvorav noen har sjøboder eller andre bygg, stikker ut i vannet fra strandkanten nedenfor bybebyggelsen.
    1/1
    Illustrasjon av hvordan Oslos havn kan ha sett ut i 1624, blant annet basert på resultatene av de seneste åras arkeologiske utgravninger i Bjørvika. Tegnet av Ole A. Krogness
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2