Hopp til hovedinnhold

Prosjekter og samarbeidspartnere

  • Illustrasjon av Bjørvika med de nye tomtene langs Bispevika tegnet inn. Deriblant Tomta B8a som skal graves ut nå i 2019.
    Oversiktsbilde av nye Bjørvika. Illustrasjon; OSU Oslo S. Utvikling

Tiltakshaver for utbyggingen av tomta B8a er OSU (Oslo S Utvikling). 

Utgangspunktet for de arkeologiske utgravingene er deres utbygging av nye boliger og næringslokaler med tilhørende kjellere og utearealer i området.

Entreprenør for selve byggeprosessen er AF Gruppen Norge AS

Tomta er antatt å omfatte funn fra både middelalder og tidlig nytid. Middelalderseksjonen av tomta vil graves ut av NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning), mens arkeologer fra Norsk Maritimt Museum graver ut det gamle havnebassenget fra tidlig nytid. 

Norsk Maritimt Museums utgravning foregår i tett samarbeid med disse aktørene.

Museets samarbeidspartnere i B8a-prosjektet: