Artikler

Norsk Maritimt Museum ønsker fortløpende å formidle kunnskap fra prosjektet «The Last Ice Age» gjennom hele prosjektperioden. Derfor holde prosjektmedarbeiderne gjerne foredrag om temaer derfra. Og her på museets nettsider legger vi både ut egne nettartikler og lenker til artikler som prosjektdeltagerne har publisert andre steder.

PHD-avhandlinger

Den første phd-avhandlingen fra prosjektet «The Last Ice Age» ble forsvart og godkjent ved Universitetet i Hull i vårsemesteret 2022 og er nå offentlig tilgjengelig. Den er skrevet av Effie Dorovitsa og har tittelen: Tracing The Norwegian Ice Trade in Northern France 1870-1920. Controversies and the Politics of the Trade. Avhandlingen er et nybrottsarbeid og en viktig milepæl I prosjektet.

Stipendiat Eyvind Bagle om doktorgradsprosjektet «Naturens fabrikk»

Cold, Cooling and Freezing in Nordic Contexts

Einst sehr begehrt, heute fast vergessen: 
Naturis fra Norge - Natureis aus Norwegen
Ingo Heidbrink
Zeitschrift „dialog“ der Deutsch-Norwegischen Gesellschaft E.V., Bonn. Juni 2021

Eis ein vergessenes Ladungsgut
Ingo Heidbrink
Greifswalder Hafenbote. Nr. 31 Juni 2021

Vår samarbeidspartner Ingo Heidbrink i prosjektet «The Last Ice Age» har skrevet denne artikkelen til bladet Greifswalder Hafenbote, et tidsskrift for fartøyvern som utgis av Museumshafen Greifswald. Her minner han om at is i seilskutetiden ikke bare var en hindring for sjøfarten, men også var en inntektskilde – en vare og last – for mange slike små og mellomstore seilskuter som i dag ivaretas og drives av fartøyvernmiljøer i havner rundt Østersjøen og Nordsjøen. Norsk Maritimt Museums skonnert «Svanen» er for øvrig et eksempel på det. 

The Natural Ice Factory at Røsneshamn, Norway: How to Compete with Big-Tech by Using Nature
Ingo K. Heidbrink
The Environment & Society Portal

On Ice, railways and fish & chips
Per G. Norseng
Anglo-Norse Review

In the 2020 Summer issue of the Anglo-Norse Review, the project manager of the “Last Ice Age” project,  Per G. Norseng, points out both the decisive significance of the British market on the steep increase in the Norwegian export of natural ice from the 1850s, and the impact of Norwegian ice on the consumption of fresh fish in Britain (pp 14-18).

Fish and chips og kaldt øl - norsk naturis i en internasjonal logistikkrevolusjon
Per G. Norseng
Skipsrevyen, Mai 2020 s. 46 - 49.

I denne korte populærvitenskapelige artikkelen setter prosjektleder Per Norseng naturisbruken inn i en større logistikkhistorisk sammenheng. Leserne bes bære over med at utgiver har rotet med bildetekstene.

Har du minner fra den siste istid?
Per G. Norseng
Utkikken nr. 1–2020 – Medlemsblad for Norsk Maritimt Museums Venner

Naturiseksporten i norsk sjøfartshistorie 
Per G. Norseng 
Hundre år over og under vann (2014) Elisabeth S. Koren og Frode Kvalø (red.) Oslo: Novus forlag.

Østnorsk naturiseksport
Per G. Norseng
KYSTEN 2014/5, s. 10-15.

Naturis fra Norge, fish & chips og kaldt øl i det moderne gjennombruddet
Per Norseng
Norsk Maritimt Museum, 23. april kl. 14:00

"Den siste istid" på Facebook

Prosjektet har også en Facebook-gruppe med stadig flere følgere som står i dialog med oss og legger ut bilder, minner og annet stoff fra «Den siste istid»: