Åpent båtbyggerverkstedet

Besøk båtbyggerverkstedet i Middelalderparken.

Båtvraket Vaterland 1 rekonstrueres i disse dager i full skala. Museets båtbyggerverkstedet er i høst flyttet til Middelalderparken. Og et åpent onsdager og noen søndager.

Rekonstruksjonsprosjektet inngår som en del av Oslo kommunes planer for utvikling av Middelalderparken. Etter at båten er ferdig bygd skal den tas i bruk på Vannspeilet. Det er BåtLab’en ved Norsk Maritimt Museum som har ansvar for å bygge middelalderbåten.

Båtvraket ble oppdaget under gravearbeider utenfor bussterminalen i Schweigaardsgate. Utgravningen av vraket ble gjennomført av Byantikvaren og Norsk Maritimt Museum i 2011.

Velkommen til båtbyggeriet i Middelalderparken!

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Kulturetaten, Oslo kommune og Norsk Maritimt Museum - delfinansiert av Sparebankstiftelsen.