Norsk Maritimt Museum inviterer til åpen dag om undervannsarkeologi i Ny-Hellesund

Norsk Maritimt Museum gjennomfører i høst en undervannsarkeologisk undersøkelse i Ny-Hellesund knyttet til Agderfylkenes prosjekt "Uthavner i verdensklasse". I forbindelse med undersøkelsen inviterer vi publikum til en åpen dag for å se på funnene og høre om undervannsarkeologi.

Verftet, søndag 23. september kl. 1200- 1400
(Båtskyss foregår fortløpende fra Høllen mellom kl. 11 og 12.)

  • Kart over Ny-Hellesund med fredningsgrense og funnområder markert.
    1/1

Forarbeidet og vår første feltundersøkelse i forbindelse med uthavnsprosjektet høsten 2017 kan du lese om ved å følge linken under.

Kom og besøk oss i Ny-Hellesund søndag 23. september kl 1200!

Båtskyss foregår fortløpende fra Høllen mellom kl. 11 og 12.


Ved spørsmål, kontakt:

Elling U. Wammer
Tlf. 474 73 036
Elling.utvik.wammer@marmuseum.no

eller

Frode Kvalø
Tlf. 400 348 56
Frode.kvalo@marmuseum.no

  • Bilde av dykker under vann, luftbobler som stiger opp og flere maneter i overflaten.
    1/1