Hopp til hovedinnhold

Afrikaregisteret

Afrikaregisteret er en database som har med nordmenn i Afrika under kolonitiden.

  • Kolorert bilde. Et norsk flagg er brettet ut over en trapp til en balkong, tre afrikanere sitter på flagget. En lys gutt sitter på en stol på balkongen.
    1/1
    Kizembe Estate, Kenya 1930. Bjørn Erikesen og tre husboy’er. Fotograf ukjent, gjengitt med tillatelse fra Bjørn Eriksen

Registeret skal kaste lys over norske ut- og arbeidsvandrere, næringsaktører og investorer som vendte blikket mot Afrika under kolonitiden: En historisk epoke karakterisert av voldsom råvarejakt globalt, sterk vekst i verdenshandelen, aktiv europeisk kolonisering og massiv migrasjon.

Norsk fart og ferdsel på Afrika er gammel, men før 1850 var den liten og sporadisk. Først da verdenshandelen steg som følge av frihandel i andre halvdel av 1800-tallet og Norge ble en viktig aktør i global befraktningssammenheng, fikk nordmenn for alvor øynene opp for Afrika. Da det afrikanske kontinentet var blitt delt mellom Europas mektigste land og Norge var blitt verdens tredje største skipsfartsnasjon mot slutten av det 1800-tallet, fantes det nordmenn over hele kontinentet. Mange nordmenn var aktive under høy-imperialismen. I de fleste store havnebyer langs Afrikas kyster fantes det norskeide skipshandlere, reparasjonsverksteder og trelastutsalg.

Den mest detaljerte utgaven av Afrikaregisteret ligger her:

Registeret har sitt opphav i forskningsprosjektet "In the wake of colonialism: Norwegian commercial interests in colonial Africa and Oceania (WAKE)" ved Universitetet i Bergen, som ble støttet av Norges Forskningsråd fra 2004 til 2010 (https://www.uib.no/en/rg/colonialtimes)

Etter hvert vil registeret ha opplysninger fra mange kanter av Afrika. Afrikaregisteret vil ta for seg alle nordmenn vi har opplysninger om, fra de tidlige slavene i Nord-Afrika samt de som kom sammen med hollendere til Kappstaden, til på slutten av 1960-tallet, da bistandsepoken tok til.

Afrikaregisteret startet i 2019 med å legge inn nordmenn (og andre nordiske borgere) i Fristaten Kongo (1885-1908) og Belgisk Kongo (1908-1960) - i det som i dag er DR Kongo - et resultat av forsknings- og formidlingsprosjekt "Kongospor. Norden i Kongo, Kongo i Norden" som ble initiert av de nordiske etnografiske museene og som resulterte i kataloger og en vandreutstilling i årene 2005-2008. Prosjektet var støttet av Nordisk Kulturfond (https://www.khm.uio.no/tema/utstillingsarkiv/kongospor/)

Opplysninger om nordmenn i Kongo stammer også fra forarbeider til Bjørn Godøys bok fra 2010: "Solskinn og død. Nordmenn i Kong Leopolds Kongo" (Oslo: Spartacus), samt forskningen til sosialantropolog og museumskonservator Espen Wæhle/Norsk Maritimt Museum.


Bibliografier

Under arbeidet med Afrikaregisteret innsamles det løpende kildemateriale (publisert, arkiv og lignende), i første omgang om skandinaviske Kongofarere og om flodfarten i kolonitiden, med vekt på Kongo. Nye utgaver av bibliografiene vil bli publisert enkelte ganger hvert år.