Hopp til hovedinnhold

Norsk Maritimt Museum minnes krigsveteraner og falne sjøfolk, 8.mai 2019

Vrakfunn utenfor Virginia var det norske skipet D/S Octavian, som ble senket av en torpedo i 1942. Nærmere 70 etterkommere deltok på minnemarkeringen Norsk Maritimt Museum 8. mai 2019.

 • Norsk Maritimt Museum

Den 9. januar 1942 forlot det norskbyggede skipet D/S Octavian Texas med kurs for St. John, lastet med svovel og harpiks. Skipet med et mannskap på 17 forsvant uten å etterlate seg noen spor. 4. juli i 2018 fant Research Vessel Explorer et skipsvrak på 60 meters dyp, et stykke unna den sist antatte posisjonen til D/S Octavian. Dykkerne kunne berge et skilt som var avgjørende for identifiseringen av vraket. Sammenstilt med opplysninger om kurs, ubåtmanøvre, last og størrelsen på dampkjelene stiller Norsk Maritimt Museum seg bak identifiseringen av vraket som D/S Octavian. Også Norsk senter for krigsseilerhistorie, ved ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter i Kristiansand, ved Bjørn Tore Rosendahl har bidratt sterkt når det gjelder historien rundt mannskapet til D/S Octavian og i forbindelse med oppsporing av deres etterkommere. 

 • Rustin Cassway overrekker plaketten fra D/S Octavian til Norsk Maritimt Museum

Overrekkelse av plaketten fra D/S Octavian til Norsk Maritimt Museum

Under den tradisjonelle markeringen ved Krigsseilermonumentet ble plaketten fra skipet D/S Octavian overrakt til Norsk Maritimt Museum ved leder for Forsknings- og utstiIlingsseksjonen Sven Ahrens. Kaptein Rustin Cassway som ledet dykkerekspedisjonen holder opp plaketten som ble hentet fra 60 meters dyp. Etter at navnene på de omkomne mannskapet ble lest opp, slo kapteinen 8 ganger i skipsklokken, som markerer vaktslutt.

I forbindelse med funnet av D/S Octaivan, ble også etterkommerne av mannskapet som seilte med D/S Octavian på sin siste ferd, invitert til en markering kl. 12:00 ved Norsk Maritimt Museum. Det amerikanske dykkerteamet med Cassway i spissen, presenterte sitt arbeid på vraket. Funnene som amerikanerne gjorde skulle siden bidra til at Norsk Maritimt Museum kunne verifisere vrakets opprinnelse. Dokumenter fra arkivet og svovel fra lasten fra D/S Octavian ble også lagt frem for de fremmøtte etterkommerne, før dette skal innlemmes i museets utstillinger.

Se kaptein Rustin Cassways presentasjon her:
 • Norsk Maritimt Museum

En verdig markering ved Krigsseilermonumentet på Bygdøynes

Markeringen ved Krigsseilermonumentet på Bygdøynes har vært en tradisjon siden 1980 og hedret de falne sjøfolkene under annen verdenskrig. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Mange av veteranene fra annen verdenskrig er nå borte, men det er fremdeles viktig å hedre sjøfolkene som bidro til vår friheten. Arrangementet har i senere år også blitt et viktig sted for mange etterkommere, som ikke alltid har kjent til sine forfedres historie.

Kl. 14:00 startet den tradisjonelle markeringen ved Krigsseilermonumentet, der plaketten fra vraket ble overrakt til Norsk Maritimt Museum og skal nå innlemmes i samlingene. 

Se oversikt over offisielt program for seremonien for 8. mai ved Krigsseilermonumentet her

Helseminister Bent Høie holdt tale på vegne av regjeringen. Dagens taler var Bjørn Tore Rosendahl fra Stiftelsen Arkivet i Kristiansand.

 • Bjørn Tore Rosendahl holder tale ved Krigsseilermonumentet
  1/2
  Bjørn Tore Rosendal Norsk Maritimt Museum
 • Helseminister Bent Høie
  2/2
  Helseminister Bent Høie Norsk Maritimt Museum

Dagens tale ved monumentet finner du her: