Skonnerten «Svanen»

Skonnert «Svanen» ble bygget i Svendborg på Fyn vinteren 1915-1916. På beddingen ble hun solgt til et rederi i Arendal, og døpt «Smart» ved sjøsettingen.

I «jobbetiden» under 1. verdenskrig hadde hun skiftende norske eiere. Hun overlevde den tyske u-båtkrigen, men ble i 1921 kjøpt av svensk reder og døpt «Svanen», fikk motor og gikk som lasteskip til begynnelsen av 1960-årene. I 1965 ble «Svanen» kjøpt tilbake til Norge som fartøyvernprosjekt, og ble igjen rigget som skonnert, for å seile som trenings- og skoleskip. I 1973 ble skipet donert til Norsk Sjøfartsmuseum, og har siden seilt som «seilende leirskole» i sommersesongen. «Svanen» representerer de siste mellomstore seilførende lastedragerne som dels gikk i kystfart, og dels i fart på Nord- og Østersjøen. Hun er det eneste bevarte tremastede skipet fra den norske handelsflåten. «Svanen» er både et flytende kulturminne av stor nasjonal betydning, en viktig formidlingsarena for museet og et kontinuerlig sosialpedagogisk prosjekt. 

  • SS "Svanen"
    1/1
    Norsk Maritimt Museum