SS "Svanen"

SS "Svanen"

Sesongen 2014 har vært god for museets skonnert S/S "Svanen". Belegget har vært meget godt, fra mai til september, og gjennom bruk ser vi at levetidsforlengelsen 2011-2012 har vært både helt nødvendig og meget gunstig for den form for allsidig bruk som skuta skal ha. Foruten tokt med ungdommer har skuta deltatt i Grunnlovskonvoien, vært med på Forbundet Kystens landsstevne i Oslo og vært en attraksjon på Trebåtfestivalen i Risør.

Svanen

Med støtte fra Riksantikvaren og en rekke andre instanser fikk skonnerten "Svanen"  en etterlengted levetidsforlengelse i 2011 til 2012. Den 21. juni 2012 returnerte hun til hjemmehavnen på Bygdøynes.

Svanen er noe så unikt som det eneste bevarte seilende handelsskip som har vært i internasjonal fart for Norge og den eneste gjenværende tremastete skonnerten.

Skuta er en slettoppet, tremastet skonnert bygget i eik og bøk i 1916 hos J. Ring Andersen i Svendborg, Danmark. Skuta startet som et rent seilskip, uten maskin, spesielt innrettet for transport av trelast. Hun seilte under norsk og svensk flagg i Skagerak, Østersjøen, Nordsjøen og Norskehavet. Svanen ble så kjøpt i 1964 av Inge Høy i Kristiansand, restaurert og konvertert til skoleskip. Hun ble tidlig erkjent verneverdig og har vært en pioner når det gjelder fartøyvern i Norge. Skuta har jevnlig mottatt bidrag til restaurering og reparasjoner fra kulturvernsinstitusjoner i Norge og er erklært verneverdig av Riksantikvaren.

Svanen er Norsk Maritimt Museums største museumsgjenstand og er registrert som NSM.1000 og er heleiet av museet gjennom Veteranskibsrederiet.

Skoleskip ved Norsk Maritimt Museum

I 1972 ble Svanen overtatt av Norsk Sjøfartsmuseum (nå Norsk Maritimt Museum) og startet da en ny karriere som skoleskip og sosialpedagogisk tiltak for ungdom fra Oslo. Vi nå stort sett femdagers tokt/leirskole med ungdomsskoleklasser og andre ungdomsgrupper i sommerhalvåret. Ca. 10.000 ungdomer har fått sin første opplevelser av seilas, kystkultur og sjømannsferdigheter på Svanen. Det er plass til ca 25-28 elever, 2 lærere eller foreldre og mannskap på 4-8 ombord.

Mange spør: hvor er "Svanen"

Fra 2014 er Oslo registrert hjemmehavn for S/S "Svanen", men skuta er stadig på tokt. Vil du vite hvor skonnerten er, så er Svanens sider Facebook en mulighet. Skuta har også AIS, så du kan oftest finne ut på kart hvor Svanen er (signalene videreformidles via VHF, så det er ikke alltid du kan finne henne).

Fra 2013 har "Svanen" passasjersertifikat

På forsommeren 2013 fikk Svanen sertifikat for stor kystfart og har derved tillatelse til både å seile som skoleskip og med ungdom og dessuten ha med voksne medseilere på tokt og seilas. Det er altså nå mulig med f. eks. kulturhistoriske tokt med spennende faglig innhold, seiling og deltagelse i alle nødvendige gjøremål på skuta.

 • Ungdomsseilas med Svanen (for de mellom 14 og 17 år, (inkluderer undervisning for Båtførerprøven) bestilles  gjennom Redningsselskapet Ung.
 • Henvendelser om tokt og chartermuligheter for voksne kan rettes til Skipper Åke Lindholm på tlf.: 915 483 23.
 • Du kan også laste ned denne folderen med informasjon om skonnerten, tokt og charter.

Levetidsforlengelsen

Det er en gjennomgripende restaurering som fant sted på Hvide Sande Skibs- & Baadebyggeri i Vest-Danmark fra september 2011 til juni 2012. ”Svanen” er i dag Norges eneste gjenværende, seilende handelsfartøy som har gått i internasjonal fart og har derfor stor historisk interesse. En levetidsforlengelse var  meget viktig:

 • Skutas eksteriør er brakt litt nærmere det originale fra 1916, det gjelder særlig roret og detaljer i riggen
 • Springet i skroget er tilbake slik det var i 1916 da skuta var ny
 • Alt rottent treverk er skiftet - under vannlinjen er det mye nytt: kjøl, kjølsvin, forstevn, 800 m hudplank, kapper, spant og bunnstokker
 • Nytt dekkshus
 • Forbedret sikkerhet med ny radar og nytt navigasjons- og kommunikasjonsutstyr
 • Forbedret sikkerhet samt nytt elektrisk anlegg, lynavledere og brannvarslingssytem
 • Motor, tanker, styremaskin og winch er overhalt eller utskiftet
 • Bedre hygieniske forhold i form av nye dusjer med varmtvann og wc
 • Det har kommet 12 loskøyer i banjeren, en innkvarteringsmulighet for de som ikke kan ligge i hengekøye
 • Nytt proviantrom med kjøleskap i dekkshuset ved byssa
 • Lavere og mer forutsigbare vedlikeholdskostnader
 • Ballastering etter restaurering, oppretting av propellaksel

Vi har lagt ut  fotografier fra restaureringen og hjemkomstfesten på Facebook.

Levetidsforlengelsen fikk prestisjetung pris

Under den 30. Trebåtfestivalen i Risør fikk levetidsforlengelsen fagjuryens pris for "Årets verftsrestaurerte seilfortøy" - en hyggelig heder fra det norske trebåtmiljøet til "Svanen", styret i Veteranskipsrederiet, skipper & mannskap samt Hvide Sande Skibs- og Baadebyggeri som gjennomførte den store jobben på skuta!

SS "Svanen"
Svanen

Mange gode støttespillere

Prosjektet har latt seg realisere gjennom både en imponerende frivillig innsats fra medlemmer i Veteranskibsrederiets styre og økonomisk støtte fra mange hold:

 • Riksantikvaren
 • Bergesens Almennyttige Stiftelse
 • Stiftelsen UNI
 • Eckbos Legater
 • Oslo Maritime Stiftelse
 • Skonnerten Svanens Venneforening
 • Christiania Seilskuteklubb
 • Jotun Fabrikker
 • Farco A/S
 • Oslo Havn KF
 • Furuno