Norsk Maritimt Museum 100 år: Fornyet museum i 2014!

Norsk Maritimt Museum 100 år: Fornyet museum i 2014!

Hundreårsjubileet er mål for et omfattende fornyelsesprogram. Museet er kunnskapssenter om norske maritime tradisjoner i fortid og nåtid. Målet med fornyelsen av museet er å spre kunnskapen og interessen til et bredt publikum.

Museet skal besøkes av minst 150 000 personer årlig, mer enn en dobling fra dagens besøkstall. Vi vil særlig satse på barn og unge, familier og skole. Museet skal formidle de maritime næringenes betydning gjennom moderne utstillinger, aktiviteter og opplevelser. Våre gjester skal få et spennende, lærerikt og variert tilbud.

Fornyelsen omfatter hele museet. I hovedbygningen bygges nye utstillinger i tre plan på tilsammen over 2000 kvadratmeter. Det første trinnet, "Skipet", stod ferdig i 2010. De neste trinnene er utstillingene som vi har kalt "Norge er havet" (Åpner 3. april 2014) og "Til sjøs!" (Åpner 25. september 2014). Dessuten skal vi innvie et "Elektrisk akvarium"!

Mens mye av fornyelsen er finansiert gjennom den maritime næringen og NMM Partners, kommer midlene til museumsdriften fra Oslo Kommune og Kulturdepartementet.

Dekk 2: "Norge er havet"

Dekk 2: "Norge er havet"

Nordmenn har gjennom 10 000 år levd med havet og livnært seg av havet. Røft klima, nådeløs natur –forholdene vi lever i har formet norsk tankesett og hvordan vi takler mulighetene og utfordringene havet gir oss.

Les mer om Dekk 2: "Norge er havet"
Dekk 2: "Det elektriske akvariet"

Dekk 2: "Det elektriske akvariet"

"Det elektriske akvariet" er ikke bare barnas egen undervannsreise, det er også en flerbruksscene til foredrag, debatt, musikk, teater eller mottagelser. Ved å bruke fingrene kan du kanskje lære hvordan fisk svømmer i stim?!

Les mer om Dekk 2: "Det elektriske akvariet"
Dekk 1: "Til sjøs!"

Dekk 1: "Til sjøs!"

Møt en utstilling om mennesker til vanns, fra middelalderen til i dag. Opplev folks liv og hverdag sett fra steder som akterkastell og poop, ildsted og bysse, rigg og maskinrom.

Les mer om Dekk 1: "Til sjøs!"
Dekk 1 "Med passasjerer og gods i maskinalderen"

Dekk 1 "Med passasjerer og gods i maskinalderen"

I forbindelse med åpning av helt nye utstillinger ved NMM i jubileumsåret 2014 oppgraderes også flere av de eksisterende utstillingene. En av disse handler om et viktig tema i norsk sjøfartshistore: gods- og passasjertrafikk i maskinalderen.

Les mer om Dekk 1 "Med passasjerer og gods i maskinalderen"
Norsk Maritimt Museum Partners

Norsk Maritimt Museum Partners

NMM Partners består av ledende maritime bedrifter langs norskekysten, og er de sentrale bidragsyterne til fornyelsen av Norsk Maritimt Museum. Museets partnere bidrar for å styrke bevisstheten om Norges maritime historie og de maritime næringers betydning i dag.

Les mer om Norsk Maritimt Museum Partners