TIL SJØS! - Sjøfolk fra vikingtid til i dag

TIL SJØS! - Sjøfolk fra vikingtid til i dag

Møt en utstilling om mennesker til vanns, fra vikingetid til i dag. Opplev folks liv og hverdag sett fra steder som akterkastell og poop, ildsted og bysse, rigg og maskinrom.

Les mer om TIL SJØS! - Sjøfolk fra vikingtid til i dag
INTERAKTIVE UTSTILLINGER på Norsk Maritimt Museum!

INTERAKTIVE UTSTILLINGER på Norsk Maritimt Museum!

Norsk Maritimt Museum ønsker velkommen til et unikt, interaktivt opplevelsessenter for skipsfart og maritim virksomhet. Under tittelen "Norge er havet" speiles maritim kompetanse og samtid på en helt ny måte.

Les mer om INTERAKTIVE UTSTILLINGER på Norsk Maritimt Museum!
"Skipet - Innovasjon og variasjon"

"Skipet - Innovasjon og variasjon"

Havet er et matkammer, en transportvei og skjuler olje- og gassreservoarer, ressurser som mennesket vet og nytte. Utfordringen har vært å finne teknologiske løsninger som har gjort det mulig. Skipet handler om endringer i skipets teknologi som har hjulpet mennesket å nyttegjøre seg havet. I utstillingen vises alt fra enkle båtformer til høyteknologiske skip.

Les mer om "Skipet - Innovasjon og variasjon"
"Gramsalen": Sjøfart i norsk billedkunst

"Gramsalen": Sjøfart i norsk billedkunst

Museets kunstsamling inneholder marinemalerier av kjente norske kunstnere, fra Hans Gude og Christian Krohg til Karl Erik Harr. Bildene har motiver fra sjøfart, sjø- og kystfolk samt partier langs norskekysten. Tyngdepunktet er fra 1800-tallets andre halvdel. Samlingens store bredde skyldes en sjenerøs donasjon fra skipsmegler Hans Thomas Gram.

Les mer om "Gramsalen": Sjøfart i norsk billedkunst
BåtLab'en: spennende båtbygging på museet

BåtLab'en: spennende båtbygging på museet

I BåtLab'en rekonstruerer vi arkeologiske funn og arbeider med dokumentasjon av norsk tradisjonsbåtbygging. Vårt første prosjekt var å rekonstruere Barcode 6, senere kjent som Vaaghals: Et båtvrak som ble gravd opp i Bjørvika i Oslo av museets undervannsarkeologer. Vaaghals ble sjøsatt september 2011. Høsten 2012 startet vi første fase i rekonstruksjonen av Portørenga.

Les mer om BåtLab'en: spennende båtbygging på museet
SE UTSTILLINGEN "Skipet - Innovasjon og variasjon"

SE UTSTILLINGEN "Skipet - Innovasjon og variasjon"

Utstillingen "Skipet" tar publikum med på en historisk reise fra de tidligste båtformer til dagens høyteknologiske skip! Utstillingen har et modellbåtbasseng, der små og store kapteiner kan navigere slepebåter!

Les mer om SE UTSTILLINGEN "Skipet - Innovasjon og variasjon"