Portørenga: sjøsatt april 2015

Portørenga: sjøsatt april 2015

Mellom januar og mars 2013 bygget vi i BåtLab'en en modell i 1:5 av et båtfunn fra Gamle Portør Havn fra 1981. Båten kalles "Portørenga" og er et viktig funn i norsk båthistorie. I løpet av våren fikk vi økonomisk støtte til å komme videre, og selve byggingen har pågått gjennom 2013 og 2015. Portørenga ble sjøsatt under Nordisk konferanse i marinarkeologi 18. april 2015

Les mer om Portørenga: sjøsatt april 2015