Utstillingen

Utstillingen

Norsk Maritimt Museum har seks utstillingssaler, medregnet den frittstående Båthallen (for tiden stengt for rehabilitering og nye utstillinger). I tillegg benyttes Sentralhallen i hovedbygningen ofte til skiftende utstillinger.

Utstillingene spenner fra brede gjennomganger av sjøtransportens tekniske forutsetninger i "Skipet", til sjøfolks liv og skjebne gjennom tidene i "Til sjøs!" og til de interaktive opplevelsesarenaene i "Norge er havet" og "El Akvariet"! Disse utstillingene er åpnet som ledd i Norsk Maritimt Museums store fornyelsesprogram 2009-2014.

Oppleve maritim kunst i Gramsalen, signert blant annet Christian Krohg, Hans Gude og Axel Revold. "Sjøstykkene" og marinemaleriene har hatt en viktig funksjon i norsk kunstliv.

Mens Båthallen er stengt, kan man oppleve et knippe av museets unike samling av norske tradisjonsbåter i Sentralhallen.

Vi tar gjerne i mot grupper for tilrettelagte omvisninger, ta kontakt med booking@marmuseum.no eller ring 24 11 41 50!