Utstillingene

Utstillingene

Norsk Maritimt Museum har tilsammen seks utstillingssaler, inklusive den frittstående Båthallen (for tiden stengt for rehabilitering og nye utstillinger). I tillegg benyttes Sentralhallen i hovedbygningen ofte til skiftende utstillinger.

Utstillingene spenner fra brede gjennomganger av sjøtransportens tekniske forutsetninger i "Skipet", til interiører og modeller fra den norske handelsflåtens storhetstid på 1800- og 1900-tallet. I "Skipskirkegården i Bjørvika" vises deler fra utgravningene av 1500- og 1600-tallsfartøyer i Oslo sentrum, et spennende prosjekt som museets arkeologiske avdeling har hatt ansvaret for. 

Du kan også oppleve maritim kunst i Gramsalen, signert blant annet Christian Krohg, Hans Gude og Axel Revold. "Sjøstykkene" og marinemaleriene har hatt en viktig funksjon i norsk kunstliv.

Mens Båthallen er stengt, kan man oppleve et knippe av museets unike samling av norske tradisjonsbåter i Sentralhallen.

I tiden frem mot museets 100-års jubileum i 2014 pågår en omfattende rehabilitering av flere av museets utstillingsaler. Dette arbeidet er støttet finansielt gjennom Norsk Maritimt Museum Partners, NMM Partners. NMM Partners består av en rekke ledende maritime bedrifter langs norskekysten. Prosjektene er nærmere omtalt under menyen "Fornyet museum i 2014". Som ledd i fornyelsen, vil enkelte av salene være midlertidig stengt i nærmere definerte tidsrom. Se menypunktet "Midlertidig stengt" for oppdatert informasjon.

Vi tar gjerne i mot grupper for tilrettelagte omvisninger, ta kontakt med resepsjon@marmuseum.no eller ring 24 11 41 50!