Norsk Maritimt Museum på Digitalt Museum

Norsk Maritimt Museum på Digitalt Museum

Digitalt Museum er en felles nasjonal database, hvor man kan søke i norske museumssamlinger blant bilder, gjenstander, kunst og bygninger. Av Norsk Maritimt Museums samlinger er nå gjenstandssamlingen tilgjengelig på Digitalt Museum.

Foreløpig er bare en brøkdel av museets store fotosamling lagt ut, men vi arbeider kontinuerlig med digitalisering av både denne og våre andre samlinger. Databasen oppdateres derfor stadig. Gjenstander fra arkeologiske utgravninger er foreløpig ikke tilgjengelige. Museet har valgt å publisere poster uten bilder for å tilgjengeliggjøre opplysninger om samlingen, og vi arbeider også med å knytte bilder til alle postene.

Søk i Norsk Maritimt Museums samlinger på DigitaltMuseum her

Norsk Sjøfartsmuseum bygges

Norsk Sjøfartsmuseum bygges

I anledning museets 100-års jubileum publiserer Norsk Maritimt Museum en digital mappe med bilder fra byggingen av museet, på DigitaltMuseum.

Les mer om Norsk Sjøfartsmuseum bygges
I Generalitetsgården på Norsk Folkemuseum

I Generalitetsgården på Norsk Folkemuseum

I anledning museets 100-års jubileum publiserer Norsk Maritimt Museum en digital utstillingsmappe fra Generalitetsgården på Norsk Folkemuseum, på DigitaltMuseum.

Les mer om I Generalitetsgården på Norsk Folkemuseum
Førstereis ombord i M/S «Binny»

Førstereis ombord i M/S «Binny»

Norsk Maritimt Museum har publisert en fortelling på DigitaltFortalt i samarbeid med Kjell Tore Kristensen, pensjonert politimann og tidligere sjømann.

Les mer om Førstereis ombord i M/S «Binny»
Norsk Sjøfartsmuseums første utstilling

Norsk Sjøfartsmuseums første utstilling

I anledning museets 100-års jubileum publiserer Norsk Maritimt Museum en digital utstillingsmappe fra Ridehuset på Norsk Folkemuseum, på DigitaltMuseum.

Les mer om Norsk Sjøfartsmuseums første utstilling
Nytt album fra Jubileumsutstillingen i 1914

Nytt album fra Jubileumsutstillingen i 1914

Den 15. mai 2014 markerer vi 100-årsdagen for åpningen av Jubileumsutstillingen på Frogner 1914. I denne anledning publiserer Norsk Maritimt Museum sin første digitale utstillingsmappe på DigitaltMuseum.

Les mer om Nytt album fra Jubileumsutstillingen i 1914