Samlinger

Samlinger

Norsk Maritimt Museum har omfattende samlinger som dokumenterer norsk maritim historie, maritime næringer og kystkultur. Samlingene består av gjenstander av kulturhistorisk og arkeologisk opphav, kunstverk, fartøy, fotografier, skips- og båttegninger, privatarkiv, kart, bøker og tidsskrifter.

Grunnstammen til museets samlinger består av gjenstander som ble samlet til Jubileumsutstillingen i Kristiania i 1914 som markerte 100-årsjubileet for Norges grunnlov. Utstillingen skulle blant annet vise Norges teknologiske og økonomiske utvikling, og sjøfart var en viktig del av dette. Sjøfarts- og fiskeriutstillingen sto i flotte lokaler ved Skarpsnoparken frem til høsten 1914. Da utstillingen ble tatt ned ble mange av de donerte og innkjøpte gjenstander samt gjenstander fra jubileumsutstillingen til Det Norske Veritas gitt til Norsk Sjøfartsmuseum. Museet ble formelt stiftet 2. desember det samme året.

Det er nå 100 år siden Norsk Maritimt Museum ble stiftet, og museets samlinger gjenspeiler teknologisk og kulturhistorisk utvikling særlig gjennom de siste 150 år. I tillegg til samlinger av kulturhistoriske og arkeologiske gjenstander, kunst, modeller, navigasjonsinstrumenter, arbeidsredskap og sjømannssuvenirer har museet viktige samlinger som dokumenterer norske båtbyggingstradisjoner: småbåtsamlingen, flytende fartøyer som skonnerten ”Svanen”, redningsskøyta ”Colin Archer” og lystbåten ”Venus”, oppmålingstegninger av norske tradisjonsbåter av Bernhard Færøyvik og Arne Emil Christensen samt konstruksjonstegninger av los-, rednings- og lystfartøyer av Colin Archer, Johan Anker og Bjarne Aas.

Samlingsforvaltningen ved Norsk Maritimt Museum innebærer innsamling, bevaring, dokumentasjon, registrering og tilgjengeliggjøring samt analyse av samlingenes betydning og kulturhistorisk og formidlingsverdi. Deler av samlingene er tilgjengelig på Digitalt Museum.

Søk i museets samlinger her. 

Samlinger
Fra jubileumsutstillingen i 1914