Er det rester etter forhistorisk bosetning i den sydlige delen av norsk sektor i Nordsjøen?

Er det rester etter forhistorisk bosetning i den sydlige delen av norsk sektor i Nordsjøen?

Var det tørt land rett sør for Norskerenna etter siste istid? Ble Norge bosatt fra dette Nordsjølandet? I mer enn hundre år har det vært allment antatt at store områder på den norske kontinentalsokkelen var tørt land i de første årtusen etter siste istid, noe som ga mulighet for menneskelig bosetning. Så langt er denne bosetningshistorien lite problematisert og det finnes få sikre data om hvilke områder som var tørre og egnet for bosetning, og når de i så fall var det. Om det finnes bosetningsmateriale der ute i havet kan det fortelle om bosetningen av Norge og utviklingen av vår eldste kystkultur, men det er også viktig i et bredere internasjonalt perspektiv.

Les mer om Er det rester etter forhistorisk bosetning i den sydlige delen av norsk sektor i Nordsjøen?
"Trading ballast" - handel med bryner, kvernstein og kleber fra Norge

"Trading ballast" - handel med bryner, kvernstein og kleber fra Norge

Da Nicolay Nicolaysen i 1893 undersøkte et skipsvrak ved Klåstadkilen i Vestfold noterte han at det "i bunden fantes nogle brynestene". Undersøkelser på 1970 tallet ledet av Arne Emil Christensen fant at det hadde vært et lite handelsskip, ca 21 meter langt med en lastekapasitet på omlag 13 tonn. Det er senere fastslått at skipet ble bygget ca år 990 og Klåstadskipet er dermed det eneste norske skipsfunnet fra vikingtid som noen gang er funnet med rester av lasten om bord.

Les mer om "Trading ballast" - handel med bryner, kvernstein og kleber fra Norge