Forslag til mastergradsavhandlinger

Forslag til mastergradsavhandlinger

Dels med utgangspunkt i våre egne samlinger, og dels med utgangspunkt i pågående eller planlagte prosjekter som NMM er involvert i, har vi en rekke forslag til mulige forskningsoppgaver som det bør være greit å skjære til i et format som passer for mastergradsavhandlinger, til dels også for større oppgaver på bachelornivå som gjerne kan fungere som ”forprosjekt” til mastergradsprosjekter (for eksempel i form av rene litteraturstudier).

Les mer om Forslag til mastergradsavhandlinger