Årboken

Årboken

Har du lyst til å bidra til vår årbok? Norsk Maritimt Museum utgir hvert år en årbok med blandet innhold: Både større og mindre fagartikler om ulike sjøfartshistoriske og andre maritimhistoriske emner, reiseberetninger, småstykker om nye funn og gjenstander i samlingene og rapporter og regnskaper for virksomheten foregående år.

Les mer om Årboken