Forskning

Forskning

Norsk Maritimt Museum er et halvoffentlig museum med 9 faste og 1 midlertidig vitenskapelig stillinger som dekker fagene historie, arkeologi, kulturhistorie, konserveringsvitenskap og kunsthistorie, 12 fast ansatte i andre faglige, administrative og tekniske stillinger og et skiftende antall (normalt 10-15) faglig ansatte i engasjementsstillinger særlig knyttet til museets omfattende eksternt finansierte undervannsarkeologiske forvaltningsvirksomhet.

Forskningsdelen av våre nettsider gir informasjon om mulige bachelor- og masteroppgaver som kan gjennomføres med utgangspunkt i museets samlinger. Dessuten vil sidene gi informasjon om programmet for Maritimhistorisk Fagforum, museets forskjellige nettverkssamarbeid og et utsnitt av våre egne publikasjoner. Forskningsaktivitet fra museets ansatte i eksterne fora blir omtalt.