Forskning

Forskning

Norsk Maritimt Museum er et halvoffentlig museum med 9 faste og 1 midlertidig vitenskapelig stillinger som dekker fagene historie, arkeologi, kulturhistorie, konserveringsvitenskap og kunsthistorie, 12 fast ansatte i andre faglige, administrative og tekniske stillinger og et skiftende antall (normalt 10-15) faglig ansatte i engasjementsstillinger særlig knyttet til museets omfattende eksternt finansierte undervannsarkeologiske forvaltningsvirksomhet.

Les mer om Forskning
Seminar: Første verdenskrig og det norske samfunnet

Seminar: Første verdenskrig og det norske samfunnet

Norsk Maritimt Museum planlegger en ny skiftende utstilling om første verdenskrig og norsk skipsfart, med arbeidstittel "Krigsseiler 1917". I forbindelse med dette inviterer vi til et fagseminar torsdag 29. september.

Les mer om Seminar: Første verdenskrig og det norske samfunnet