29 millioner til gjenåpning av Båthallen!

29 millioner til gjenåpning av Båthallen!

I Kulturdepartementets budsjett foreslås 29 millioner kroner til gjenåpningen av Båthallen ved Norsk Maritimt Museum, hvorav 12 millioner i 2016. Båthallen fra 1958 er oppført i samme stil som, og rett ved siden av, Frammuseet på Bygdøynes.

Båthallen skal i sin nye prakt bli et storslått møtested og aktivitetssenter for tradisjonsbåter, kystkultur og kystens historie. Her skal publikum bli med på reiser bakover i tid, men også møte dagens utfordringer innen forvaltning av fisk, klima, hav, miljø, forsøpling og forurensning. De besøkende skal inviteres til aktivitet og refleksjon om handlingsbåren kunnskap, knyttet til båtbyggingstradisjoner og kystkultur.

- Dette er en gledens dag for alle venner av Norsk Maritimt Museum, sier museumsdirektør Olav Aaraas. Gjenåpningen av Båthallen markerer en helt ny giv for det tradisjonsrike museet, og begynnelsen på et sterkere samarbeid mellom museene på Bygdøynes.

Den vakre hallen fra 1958 understreker sammenhengen med Frammuseet, Kon-Tiki Museet og Norsk Maritimt Museum.

Prosjektet har en kostnadsramme på 40 millioner kroner og forutsettes finansiert med både private og offentlige midler. Det ble 16. september i år klart at Sparebankstiftelsen støtter prosjektet med 3 millioner kroner. Målet er å kunne åpne Båthallen i 2018.