Unikt fotoalbum på Digitalt Museum

Unikt fotoalbum på Digitalt Museum

NMM har nylig lagt ut et helt album med 250 fotografier på Digitalt Museum. Det er fotografiene til litteratursekretær Ingard Henriksen fra Den norske sjømansmisjon - dagens Sjømannskirken.

Ingard Henriksen (f. 11.11.1892 - d. 24.03.1984) jobbet for Den norske Sjømansmisjonen fra 1916 - 1961 (dagens Sjømannskirken), med avbrekk mellom 1922 - 1927 da han jobbet for Ungdomsforbundet. Henriksen var en utpreget informasjonsmedarbeider, lenge før begrepet eksisterte. Henriksens fotoalbum på nesten 250 bilder fra hans tid i utenlandsmisjonen finnes bevart i Norsk Maritimt Museum sine samlinger. Etter mye arbeid kan du nå se alle fotografiene fra albumet på Digitalt Museum. Der er de tilgjengelige også for deg! Har du opplysninger eller kommentarer til bildene, oppfordres du til å melde dem inn der.

Albumet inneholder bilder fra Henriksens besøk ombord på norske fartøy i blant annet Buenos Aires, London og Hamburg. Arbeid og alvor preger de avbildete sjøfolkene, men også samhold og festlige lag.

Den norske sjømansmisjon byttet i 2003 navn til Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet