Nytt spennende funn av last fra forlis.

Nytt spennende funn av last fra forlis.

5. juli 2012 fant Elisabeth Lehne, sammen med syv meddykkere fra Mandal Dykkerklubb, rester av et forlis på sjøbunnen nær en liten holme ca. 3 kilometer sørvest for Mandal sentrum.Funnet ble kort tid etter rapportert til Norsk Maritimt Museum, og det er nå gjort en første registrering på lokaliteten.

Les hele artikkelen her.

Les pressemeldingen her.

Kontakt: Pål Nymoen, forsker.