Bergesenstiftelsen med stor gave til Båthallen

Bergesenstiftelsen med stor gave til Båthallen

I styremøte mandag 19. oktober vedtok Bergesenstiftelsen å støtte Båthallen-prosjektet ved Norsk Maritimt Museum med i alt 4,5 millioner kroner. Beløpet vil bli fordelt over prosjektperioden frem mot planlagt åpning i 2018.

Den svært gledelige tildelingen følger i kjølvannet av en betydelig bevilgning fra Kulturdepartmentet over Statsbudsjettet for 2016, såvel som en stor tildeling fra Sparebankstiftelsen tidligere i høst. 

- Med Bergesenstiftelens sjenerøse støtte er en gjenåpning av Båthallen nå en realitet, fastslår museumsdirektør Olav Aaraas. Dette er en betydelig gave og tillitserklæring til Norsk Maritimt Museum, som vi skal vise oss verdig gjennom målrettet og kreativ innsats. 

Båthallen skal i sin nye prakt bli et storslått møtested og aktivitetssenter for tradisjonsbåter, kystkultur og kystens historie. Her skal publikum bli med på reiser bakover i tid, men også møte utfordringer innen forvaltning av fisk, klima, hav, miljø, forsøpling og forurensning. De besøkende skal inviteres til aktivitet og refleksjon om handlingsbåren kunnskap, knyttet til båtbyggingstradisjoner og kystkultur.

Bergesenstiftelsen - med fullt navn Sigvald Bergesen d.y. og hustru Nanki's almennyttige stiftelse - støtter særlig kulturelle og humanitære tiltak, og søker å bidra til frembringelse av samfunnsnyttige spesialkunnskaper.  

Illustrasjonen er fra prosjektpresentasjon ved arkitektkontor PML.