Fortellinger om Kyst-Norge på nett!

Fortellinger om Kyst-Norge på nett!

Nå foreligger alle heftene i serien ”Fortellinger fra Kyst-Norge” på nett. Heftene er en ressurs for alle som er interessert i kunnskap om Norges kystkultur og sjøfartshistorie.

Målet med Fortellinger om kyst-Norge er, gjennom utvalgte nasjonale rammefortellinger, å synliggjøre det kulturhistoriske bakteppet for nasjonsbyggingen. Sentrale temaer er fiskerier og havbruk, sjøfart, kystforvaltning og maritim infrastruktur, samt andre næringer i kystsonen. Prosjektet skal bidra til økt kunnskap, interesse og engasjement for kystens kulturhistorie og kulturminner.

Prosjektet er en del av felles handlingsplan for kystkultur initiert av Fiskeri- og kystdepartementet, Miljøverndepartementet og Kultur- og kirkedepartementet. Kystverket, Fiskeridirektoratet, Riksantikvaren og Kulturådet har overordnet gjennomføringsansvar. Det er etablert samarbeid med tre maritime museumsnettverk langs kysten: Nettverk for fiskerihistorie og kystkultur med Museum Vest som koordinator, Kystverkets Etatsmuseum, med Stiftelsen Lindesnes Fyrmuseum som koordinator, Nettverk for sjøfartsmuseene med Norsk Maritimt Museum som koordinator. Målet med Fortellinger om kyst-Norge er, gjennom utvalgte nasjonale rammefortellinger, å synliggjøre det kulturhistoriske bakteppet for nasjonsbyggingen. Sentrale temaer er fiskerier og havbruk, sjøfart, kystforvaltning og maritim infrastruktur, samt andre næringer i kystsonen. Prosjektet skal bidra til økt kunnskap, interesse og engasjement for kystens kulturhistorie og kulturminner.

Prosjektet er en del av felles handlingsplan for kystkultur initiert av Fiskeri- og kystdepartementet, Miljøverndepartementet og Kultur- og kirkedepartementet. Kystverket, Fiskeridirektoratet, Riksantikvaren og Kulturådet har overordnet gjennomføringsansvar. Det er etablert samarbeid med tre maritime museumsnettverk langs kysten: Nettverk for fiskerihistorie og kystkultur med Museum Vest som koordinator, Kystverkets Etatsmuseum, med Stiftelsen Lindesnes Fyrmuseum som koordinator, Nettverk for sjøfartsmuseene med Norsk Maritimt Museum som koordinator.

Les mer om prosjektet, samt alle heftene her:

http://www.kyst-norge.no