NMM er medarrangør på EAA 2011

NMM er medarrangør på EAA 2011

14. til 18. september avholdes den årlige konferansen for European Association of Archaeologists i Oslo. NMM er medarrangør og deltar med egen sesjon med arkeologiske havner som tema.

 

NMM er medarrangør på EAA 2011
EAA 2011

Årets møte har over 800 deltakere fra hele Europa.

Møtet er organisert av Kulturhistorisk Museum, Riksantikvaren, NIKU, Byantikvaren og Norsk Maritimt Museum.

Programmet for konferansen kan lastes ned på EAAs offisielle nettsted.