Thor Sandborg vant konkurransen

Thor Sandborg vant konkurransen

Mandag 26. september ble det klart at det var kunstneren Thor Sandborg som har vunnet konkurransen om å utforme minnesmerket for vietnamesiske båtflyktninger.

Det ble ialt innsendt 18 forslag fra 16 kunstnere i konkurransen, og utkastene vil være utstilt for publikum i helt frem til lørdag 6. oktober. Utstillingen er montert i museets Sentralhall, rett etter inngangen.

Thor Sandborg (f. 1942) vant med utkastet under mottoet "Sjøblomst". I følgen juryen har utkastet en enkel, men tydelig symbolikk. Blomsten viser til tradisjonen med å kaste blomster på vannet til minne om de omkomne. Utkastets fem seilformer viser til de som ble "seilt" videre til Norge med hjelp fra innsatsvillige norske sjøfolk. 

Juryens hele begrunnelse, samt omtale av utkastene som vant 2. og 3. premier, kan du laste ned her: 

Last ned filJurybegrunnelser.docx(34kb)

Bakgrunn

Norsk Maritimt Museum har vedtatt å avgi tomt til prosjektet Vietnamesiske flyktningers minnesmerke. Et viktig formål med minnesmerket er å takke norske sjøfolk for å ha reddet båtflyktningene på havet. Minnesmerket skal hedre humanismen og menneskets streben mot et bedre liv.

For Norsk Maritimt Museum var det naturlig å bidra med tomt til minnesmerket, da vi ble spurt om det. Takket være norske sjøfolk, rederier og myndigheter har norsk skipsfart en tradisjon for redde flyktninger i havsnød. Museet ønsker å bidra med å hedre denne innsatsen.

Vi mener at Bygdøynes, med sitt maritime miljø, er en passende plassering for minnesmerket. Plasseringen understreker at båtflyktningenes flukt og skjebne er en del av norsk maritim historie.

Videre håper museet at minnesmerket kan være med på å rette oppmerksomheten mot alle som risikerer livet på flukt over havet og nødvendigheten av å ivareta menneskeverdet til alle i havsnød, uavhengig av statsborgerskap og økonomisk situasjon.

Prosjektet Vietnamesiske flyktningers minnesmerke er finansiert av midler samlet inn blant vietnamesiske flyktninger og deres familier i Norge.  

Konkurranse for kunstnere om utforming av minnesmerke ble utlyst våren 2011. Vinneren vil bli utropt mandag 26. september kl. 13 på Norsk Maritimt Museum. Presse er velkommen til arrangementet.

Kontaktperson for Vietnamesiske flyktningers minnesmerke er: Duc H. Nguyen, tel: 916 29 657.

Foto: Beate Kjørslevik/NMM