Dagbladet om konsolidering mellom Norsk Maritimt Museum og Norsk Folkemuseum

Dagbladet om konsolidering mellom Norsk Maritimt Museum og Norsk Folkemuseum

Dagbladet har 16/12 2014 sak om konsolideringen mellom Norsk Maritimt Museum og Norsk Folkemuseum.

I artikkelen kommenterer styreleder Knut Grøholt (Stiftelsen Norsk Sjøfartsmuseum) beslutningene i begge museers styrer den 15/12 2014, som sier ja til konsolidering mellom de to museene.

Knut Grøholt omtales som direktør ved museet i artikkelen, riktig tittel er styreleder for Stiftelsen Norsk Sjøfartsmuseum. Espen Wæhle er konstituert direktør ved museet.