Østlandssendingen viste arkeologiske funn i Glomma

Østlandssendingen viste arkeologiske funn i Glomma

Museets dykkende arkeologer har siden august saumfart Glomma etter historiske skatter før det legges ut en ny avløpsledning som kan ødelegge kulturminnene - se Østlandssendingens TV-innslag om funnene.

Flere nye kulturminner avdekket i Glomma

Våre dykkende arkeologer har funnet flere viktige funn i Glomma i forkant av utleggingen av en avløsledning. Undersøkelsene er utført i Fet og Sørum. Temaet har funnet fire elvebåter, to ferger og elvas eldste fløtningsanlegg som kan gå helt tilbake til middelalderen. Se innslaget på Østlandssendingens innslag fra fredag 18. oktober 2013.