Konflikt rundt kommende monument på Bygdøynes

Museet har samarbeidet med Vietnamesisk Flyktningers Monument om et minnesmerke i sjøkanten på Bygdøynes. Saken viser seg å egge til debatt på flere kanter

I Dagsavisen mandag 20. april har de et større oppslag på kultursidene som gjengir en konflikt der Vietnams ambassadør og Det vietnameiske flyktningforbundet i Norge (DVFF) kommer til orde.

Norsk Maritimt Museum har siden 2010 samarbeidet med Vietnamesisk Flyktningers Monument (VMF) om denne saken. Før dette hadde vi, siden før Mangfoldsåret 2008, samarbeidet med det vietnamesiske flyktningemiljøet om vandreutstillingen "Båtflyktninger - med havet som fluktvei".

Museet sa seg villig til å gi plass til et monument for å gi båtflyktningene fra Vietnam anledning til å ha et minnested der man kunne takke de norske sjøfolk, skip og rederier som reddet dem på havet. Samtidig skal monumentet være et minnested for båtflyktninger til alle tider og steder:

Da henvendelsen kom besluttet styret følgende:

  • Tiltaket må planlegges i samarbeid mellom initiativtagerne, museet og Oslo kommune (ved Plan- og bygningsetaten og Kunst i Oslo)
  • Avtalen må sikre at tiltaket ikke påfører museet kostnader, hverken til investeringer, administrasjon eller vedlikehold, som ikke dekkes eksternt av initiativtagerne og / eller Oslo kommune
  • Monumentet må gis en politisk nøytral utforming og hverken i prosjekteringsfasen eller senere brukes for politiske manifestasjoner eller andre politiske formål
  • Ved utformingen av monumentet / i retningslinjene for en eventuell konkurranse bør det inviteres til å gi det et uttrykk som gjør det relevant for fenomenet båtflyktninger mer allment, uavhengig av tid og sted, selv om det konkret refererer til vietnamesiske båtflyktninger
  • Endelig forslag til avtale om monumentet og plasseringen forelegges styret for godkjennelse

 Monumentet "Sjøblomst" er planlagt avduket høsten 2013.