Skattejakt i Skienselva på "Schrödingers katt"

Skattejakt i Skienselva på "Schrödingers katt"

Undervannsarkeolog Charlotte Melsom fra Norsk Maritimt Museum og hennes kollegaer viser under en undersøkelse av et skipsvrak i Skienselva hva en skattejakt egentlig kan være ...

Ikke bare fortelles det om hva en skatt kan være for en arkeolog, de demonstrerer også nye metoder i oppmålig av skipsvrak under vann (hydroakustikk) ved Borgestad i Skienselva utenfor Porsgrunn. Link til innslaget fra Schrödingers katt, NRKs populærvitenskapelige program om forskning og teknologiske nyvinninger. Du finner mer om saken under Arkeologi på museets nettsider.