"Kulturarv" vier plass til museets marinarkeologer

"Kulturarv" vier plass til museets marinarkeologer

"Kulturarv - Kilden til Vestfolds historie" bringer historien "Arkeologer under vann" som forteller at Norsk Maritimt Museum oppdager og graver ut båtvrak og andre gamle kulturminner under vann.

Nettsiden "Kulturarv" (Vestfold Fylkeskommune) bemerker  at "mange har nok sett arkeologer jobbe langs E18. Eller i Tønsberg sentrum. Det er langt sjeldnere å komme over en arkeolog som jobber under vann". På nettsiden er de særlig opptatt av de mange rapportene som museets arkeologer produserer, se mer på "Kulturarv".