ARKEOLOGISK AVDELING forvalter kulturminner under vann i ti av våre sørligste fylker

ARKEOLOGISK AVDELING forvalter kulturminner under vann i ti av våre sørligste fylker

"På havets bunn står skutene med svære svarte seil. Maneten pusser rutene og bruker dem til speil"

Inger Hagerup

ARKEOLOGISK AVDELING FINNER DUher