BIBLIOTEKET har omfattende samlinger innen norsk sjøfartshistorie

BIBLIOTEKET har omfattende samlinger innen norsk sjøfartshistorie

Boksamlingen dekker norsk skipsfart og handelshistorie, rederihistorie, båtbygging, skipsbygging, kystkultur, marinarkeologi, fartøyvern, los- havne- og redningsvesen, maritim kunst og sjømenns erindringer. I tillegg forsøker biblioteket å dekke nye utgivelser om handelsflåten i krigstid, norsk fiske- og fangsthistorie og norske polarekspedisjoner.

Biblioteket abonnerer på aktuelle tidsskrifter innenfor skipsfart, båtkultur, fartøyvern, kulturminnevern, arkeologi, og lokalhistorie.

Bibliotekets samlinger omfatter over 30 000 bind og ca. 200 løpende tidsskrifter. Bøker og fagrelevante artikler registreres i biblioteksystemet Tidemann. I biblioteket finnes også privatarkiver fra rederier, skipsverft og sjøforsikringsselskaper, arkivalia, manus, sjøkart og skipsdagbøker. Et tematisk ordnet opplysningsarkiv, et personaliaarkiv, samt trykte og elektroniske skipsregistre er mye brukte informasjonskilder. Museet har også en viktig samling av båt- og skipstegninger og et omfattende fotoarkiv.

Biblioteket er kun åpent etter avtale. Besøk kan avtales pr. telefon 24 11 41 62 eller pr. epost til per.gisle.galaen@marmuseum.no