Konstruksjonstegninger

I Norsk Maritimt Museums tegningsarkiv finnes båt- og skipstegninger av kjente norske konstruktører som bl.a.Colin Archer, Johan Anker, Bjarne Aas, Sigurd Herbern, Richard A. B. Furuholmen, Cecil Stephansen, Nils Skandfer og Jens Brandi. Vi har også oppmålingstegninger av Bernhard Færøyvik og Arne Emil Christensen, i tillegg til tegninger fra Nylands verksted.

Skips- og båttegningene er i hovedsak registrert elektronisk i databaser, men mange av tegningene er også kun registrert på kort. Selve tegningene er ikke tilgjengelige i digital form.

Lister over tegninger fra Johan Anker, Bjarne Aas, Sigurd Herbern, Arne Emil Christensen, Nils Skandfer, John Børve, Jens Brandi og Bernhard Færøyvik kan lastes ned/leses under Ressurser til høyre på denne siden.

Vi har også utarbeidet en liste med et utvalg av tegninger i vårt arkiv, og kopier av disse tegningene kan bestilles fra biblioteket. Dette er bare et lite utvalg av de mange tusen båt- og skipstegninger som finnes i museets samling, og ved spørsmål angående tegninger som ikke finnes i denne listen, så er det bare å kontakte biblioteket.

Konstruksjonstegninger
Nylands båt 69, ror og propellstevn