Arkiver

I tillegg til foto- og tegningsarkivene, så finnes i biblioteket privatarkiver fra rederier, skipsverft og sjøforsikringsselskaper, samt annen arkivalia som for eksempel skipsdagbøker. Biblioteket har også et tematisk ordnet opplysningsarkiv og et personaliaarkiv.

Arkiver
Lloyd's register