Biblioteket

Biblioteket

Norsk Maritimt Museums bibliotek har omfattende samlinger innen norsk sjøfartshistorie.

Biblioteket er åpent for publikum og har en utadrettet virksomhet rettet mot brukere i inn- og utland.

Boksamlingen dekker norsk skipsfart og handelshistorie, rederihistorie, båtbygging, skipsbygging, kystkultur, marinarkeologi, fartøyvern, los- havne- og redningsvesen, maritim kunst og sjømenns erindringer. I tillegg forsøker biblioteket å dekke nye utgivelser om handelsflåten i krigstid, norsk fiske- og fangsthistorie og norske polarekspedisjoner.

Biblioteket abonnerer på aktuelle tidsskrifter innenfor skipsfart, båtkultur, fartøyvern, kulturminnevern, arkeologi, og lokalhistorie.

Bibliotekets samlinger omfatter over 30 000 bind og ca. 200 løpende tidsskrifter. Bøker og fagrelevante artikler registreres i biblioteksystemet Tidemann. I biblioteket finnes også privatarkiver fra rederier, skipsverft og sjøforsikringsselskaper, arkivalia, manus, sjøkart og skipsdagbøker. Et tematisk ordnet opplysningsarkiv, et personaliaarkiv, samt trykte og elektroniske skipsregistre er mye brukte informasjonskilder. Museet har en viktig samling av båt- og skipstegninger og et omfattende fotoarkiv.

Siste åpningsdag før sommeren er tirsdag 21. juni. Fra 1. august vil biblioteket kun være åpent etter avtale. Vi ønsker alle våre gjester og brukere en god sommer og velkommen tilbake etter sommerferien.