Naxos 2016 Panormos - første område i årets survey er unnagjort med overraskende rikt resultat

Naxos 2016 Panormos - første område i årets survey er unnagjort med overraskende rikt resultat

Det første området vi undersøkte på årets registrering var Panormosbukta helt sørøst på Naxos. Området er et av stedene vi oppsøkte i forprosjektet i 2014, og vi visste allerede at det lå omfattende konstruksjoner og små og store røyser av stein tolket som ballastdumper i området. Målet dette året har vært å få målt opp steinstrukturene, og få datert så mye som mulig av funnene og dermed forhåpentligvis steinstrukturene også.

Les mer om Naxos 2016 Panormos - første område i årets survey er unnagjort med overraskende rikt resultat
Naxos 2016 - Arkeologer fra Norsk Maritimt Museum på registrering i det greske øyriket

Naxos 2016 - Arkeologer fra Norsk Maritimt Museum på registrering i det greske øyriket

Denne uka har arkeologer fra Norsk Maritimt Museum vendt nesen sørover til Naxos, Hellas for å starte et samarbeidsprosjekt med det greske eforatet for undervannsarkeologi (EEA). Målet med undersøkelsene dette året er å finne og kartlegge øyas havneområder fra antikken og bysantinsk tid på sørkysten av den greske øya Naxos. Prosjektet er støttet av Det Norske Vitenskapsakademiet.

Les mer om Naxos 2016 - Arkeologer fra Norsk Maritimt Museum på registrering i det greske øyriket
Faglig program for havner

Faglig program for havner

NMM har nå utarbeidet et faglig program for havner. Et faglig program fungerer som et grunnlag for målretting av dispensasjonspolitikken. Det skal presentere vurderinger og prioriteringer av satsingsområder basert på bl.a. statusoversikt. NMMs faglige program skal i tillegg til å være et verktøy i forvaltningsarbeidet, også åpne opp problemstillinger og tilrettelegge for forskning på temaet havn i norsk maritim arkeologi. Hva er kunnskapsstatus, og hva trenger vi mer kunnskap om?

Les mer om Faglig program for havner
Er det rester etter forhistorisk bosetning i den sydlige delen av norsk sektor i Nordsjøen?

Er det rester etter forhistorisk bosetning i den sydlige delen av norsk sektor i Nordsjøen?

Var det tørt land rett sør for Norskerenna etter siste istid? Ble Norge bosatt fra dette Nordsjølandet? I mer enn hundre år har det vært allment antatt at store områder på den norske kontinentalsokkelen var tørt land i de første årtusen etter siste istid, noe som ga mulighet for menneskelig bosetning. Så langt er denne bosetningshistorien lite problematisert og det finnes få sikre data om hvilke områder som var tørre og egnet for bosetning, og når de i så fall var det. Om det finnes bosetningsmateriale der ute i havet kan det fortelle om bosetningen av Norge og utviklingen av vår eldste kystkultur, men det er også viktig i et bredere internasjonalt perspektiv.

Les mer om Er det rester etter forhistorisk bosetning i den sydlige delen av norsk sektor i Nordsjøen?
Spennende datering på kvernsteinslast i Ulvøysund, Aust-Agder

Spennende datering på kvernsteinslast i Ulvøysund, Aust-Agder

Som et resultat av et årelangt godt samarbeid mellom sporstdykkere langs kysten og NMM, samt arkeolog Pål Nymoens forskningsprosjekt "Trading ballast", har det nå kommet en svært spennende datering fra en last fra et sunket handelsskip. Funnet som man først trodde var fra middelalderen, viste seg og dateres helt tilbake til siste del av vikingtid. Med denne dateringen er funnet Norges eldste skipslast.

Les mer om Spennende datering på kvernsteinslast i Ulvøysund, Aust-Agder
Steinalderen iblant oss

Steinalderen iblant oss

Under vann finner man ikke bare spor etter skipsfart. Også spor etter de aller eldste bosetningene skjuler seg på havbunnen. I denne artikkelen skriver Pål Nymoen om museets faglige program for steinalder under vann og om aktuell forskning og forskningsresultater.

Les mer om Steinalderen iblant oss
"Trading ballast" - handel med bryner, kvernstein og kleber fra Norge

"Trading ballast" - handel med bryner, kvernstein og kleber fra Norge

Da Nicolay Nicolaysen i 1893 undersøkte et skipsvrak ved Klåstadkilen i Vestfold noterte han at det "i bunden fantes nogle brynestene". Undersøkelser på 1970 tallet ledet av Arne Emil Christensen fant at det hadde vært et lite handelsskip, ca 21 meter langt med en lastekapasitet på omlag 13 tonn. Det er senere fastslått at skipet ble bygget ca år 990 og Klåstadskipet er dermed det eneste norske skipsfunnet fra vikingtid som noen gang er funnet med rester av lasten om bord.

Les mer om "Trading ballast" - handel med bryner, kvernstein og kleber fra Norge