Nytt skipsfunn i Bjørvika, Oslo.

Nytt skipsfunn i Bjørvika, Oslo.

NIKU gjennomfører nå utgravninger av kulturminnet Middelalderbyen Oslo, og har i den forbindelse funnet et nytt skipsvrak. Fartøyet daterer seg trolig til middelalder. Det er Kulturhistorisk Museum (KHM) som har tatt på seg ansvaret for utgravningen og jobber nå på spreng for å få gravd fram fartøyet.

Oppdatering: 04.03.2013

Av Tori Falck, arkeolog

Nå er hele båten oppe av leira og alle delene er inne på museet. Vi hadde en spennende seanse da leira i mastehullet ble fjernet. Det er jo kjent at det kan ligge mynter i mastefoten, så det var med stor forventning at staben i dokulab'en tok fram graveskjeen. Skuffende nok var det tomt, men det var moro så lenge det stod på. På bildet ser man Christian Rodum og Arne Emil Christensen. Det er Lin Cecilie Hobberstad som har fått æren med å grave.

Nytt skipsfunn i Bjørvika, Oslo.
Utgravning av mastehullet! Foto: Kristina Steen/NMM

5. mars var det en liten snutt om funnet på NRK-nyhetene. Nrk Østlandssendingen la også ut en nettartikkel

Oppdatering: 25.02.2013

Av Tori Falck, arkeolog

I dag har vi vært på en ny befaring i Bjørvika og sett hvordan stadig nye deler av skipsvraket blir avdekt. Nå er hele akterenden frilagt, samt hele styrbord side fram til omtrent midtskips. Dessverre ser det ut til at skipet ikke er i så god stand som vi først håpet på. Bunnseksjonen er meget godt bevart, men store deler av akterenden er ødelagt og ripbordet mangler trolig. På et tidspunkt har skipet knekt omtrent mellom opplenger og bunnstokk, og denne delen har så blitt sterkt angrepet av pelemark. Dette har skjedd fordi "knekkpartiet" har blitt liggende høyere enn resten av treverket, og dermed vært tilgjengelig for den nådeløse pelemarken. Er dette en av de tidligste forekomstene vi kjenner til pelemark i Norge? Det skal KHM forsøke å finne ut av ved å analysere prøver fra en av sedimentprofilene (leirelagene).

Nytt skipsfunn i Bjørvika, Oslo.
Knekt parti av skroget i BC17. Foto: Tori Falck/NMM
Nytt skipsfunn i Bjørvika, Oslo.
Arkeologene jobber med skipsfunnet BC17. Foto: Tori Falck/NMM.Nytt skipsfunn fra middelalder

Av Tori Falck, arkeolog

Man er enda i en svært tidlig fase av utgravingen, men det ser ut til at dette er et meget godt bevart skipsvrak fra middelalderen. Antagelsen er basert på funnsituasjonen, dybde i forhold til havnivået og andre funn i området. Også teknologiske detaljer tyder på at den er fra middelalder, men det er avdekket altfor lite enda til å være mer konkret. Utstrekningen av tømmeret i felt tyder også på at dette er et fartøy av litt størrelse. Det ser ut som om det er konstruert av hudbord i eik, som er sammenføyd og klinket med jernnagler med firkantede roer. Bordene er skjøtet i skrålasker. Bunnstokkene er trolig laget av nåletre. De synlige bunnstokkene ligger med 0.4-0.5 meters mellomrom.

Nytt skipsfunn i Bjørvika, Oslo.
Band, hudbord og kjølsvin synlig i sjakten. Foto: Tori Falck/NMM.

8. februar 2013 var NMM på befaring på funnstedet. Befaringen ble gjennomført sammen med NIKU, Kulturhistorisk museum og Riksantikvaren. Det er KHM som har det formelle ansvaret for utgravninger av skipsfunn fra middelalder som blir funnet på land. NMM har ansvaret for å dokumentere slike funn i 1:1 og for konservering av funnet i etterkant av utgravingen.

Nytt skipsfunn i Bjørvika, Oslo.
NIKU viser hvordan situasjon skipsvraket er funnet i. F.v. Jan Bill, KHM, Hilde Vangstad, NMM, Margrethe Simonsen, KHM og prosjektleder Lise Marie Bye Johansen, NIKU. Foto: Tori Falck/NMM.

Det er spennende at det nå kommer et skipsfunn fra middelader i Bjørvika, som både har litt dimensjoner og som også ser ut til å være meget godt bevart. Bevaringsgraden minner om den vi så på de best bevarte fartøyene fra Barcode-tomta, men dette skipet er altså trolig eldre enn de 14 funnene fra denne delen av Oslo havn. Barcodefunnene daterer seg alle til slutten av 1500-tallet.