Grunnlovsjubileet: NMM søker etter kanoner ved Langnes Skanse, Askim

Grunnlovsjubileet: NMM søker etter kanoner ved Langnes Skanse, Askim

9.august sto det siste slaget mellom norske og svenske styrker i 1814. Ved Langnes Skanse på Glommas bredd stanset en norsk styrke på omkring 2000 mann 3000 svenske soldater, som både var bedre utstyrt og bedre trent. Slaget ble slutten på Napoleonskrigene i Skandinavia og ledet til Mossekonvensjonen av 14. august 1814 hvor Norge fikk gjennom kravet om å beholde Grunnloven, men måtte inngå personalunion med Sverige.

Les mer om Grunnlovsjubileet: NMM søker etter kanoner ved Langnes Skanse, Askim
Skjelettfunn fra folkevandringstid - 420-560 e. Kr

Skjelettfunn fra folkevandringstid - 420-560 e. Kr

Høsten 2013 ble museet kontaktet av en yrkesdykker som hadde funnet deler av en hodeskalle ved Kjøkøya i Fredrikstad kommune. Den viste seg ved radiologisk datering å være fra 420-570 e. Kr. Det tilsvarer den såkalte folkevandringstiden her til lands.

Les mer om Skjelettfunn fra folkevandringstid - 420-560 e. Kr
Utgraving av Bispevika 2

Utgraving av Bispevika 2

I denne tre meter brede grøften i Bispevikaområdet i Oslo ble det i slutten av juli funnet deler av et skipsvrak. Vi har kalt det Bispevika 2.

Les mer om Utgraving av Bispevika 2
Hummervikholmen. Utgravning av funnsted med menneskeskjeletter

Hummervikholmen. Utgravning av funnsted med menneskeskjeletter

Nede i sjøbunnen ved en liten vik ved en holme i Søgne-skjærgården i Vest Agder ligger restene av fire mennesker. De er 8600 år gamle. De er de eldste skjelettdelene fra mennesker vi vet om i norge. Funnet ble oppdaget i 1994, da en hytteeier ville gjøre båthavnen sin dypere. Til da hadde skjelettene ligget godt beskyttet av sand, vann og leire i tusenvis av år. Hva er det for noe - hva skjedde? Er det en gravplass? Eller er det mennesker som omkom på sjøen og havnet her tilfeldig? Nå skal vi finne det ut. Nå gjennomføres en omfattende utgravning. Sjøbunnen i den lille vika finkjemmes. Vi håper nå at undersøkelsen gjør at vi kan få vite mer om dette helt fantastisk spennende funnet.

Les mer om Hummervikholmen. Utgravning av funnsted med menneskeskjeletter
Barcodeprosjektet B11-12 i Bjørvika, Oslo

Barcodeprosjektet B11-12 i Bjørvika, Oslo

Gjennom 13 måneder i 2008 og 2009, gjennomførte Norsk Maritimt Museum en arkeologisk utgravning midt i Oslos gamle havneområde. Utgravningene skjedde på en tomt (B11-12) der det nå bygges kontorer og leiligheter, det såkalte Barcodekomplekset. Mange store havnekonstruksjoner ble gravd ut, og i tilknytning til disse, 13 ulike båt- og skipsfunn samt en stor samling av gjenstander datert til siste halvdel av 1500-tallet og første fjerdedel av 1600-tallet. Utgravningen var blant de største arkeologiske prosjektene i Norge, og samlingen av båter blant de største som noensinne har vært gravd ut i Europa.

Les mer om Barcodeprosjektet B11-12 i Bjørvika, Oslo
Midgardsormens arkeologi i Akerselva

Midgardsormens arkeologi i Akerselva

Oslo kommune bygger i perioden 2010 - 2013 et nytt avløpsanlegg under bakken, kalt Midgardsormen, tvers gjennom sentrum av Oslo. I forbindelse med gravingen langs og i selve Akerselvas løp, fra Kuba i nord til Vaterland i sør gjennomfører Norsk Maritimt Museum en arkeologisk registrering. Formålet med våre undersøkelser er å avklare om tiltaket kommer i konflikt med automatisk fredete eller vernede kulturminner, slik som brygge- og brokonstruksjoner fra middelalderen, samt mer enn 100 år gamle skipsfunn og sjøavsatte kulturlag.

Les mer om Midgardsormens arkeologi i Akerselva
Arkeologiske undersøkelser i Glommavassdraget

Arkeologiske undersøkelser i Glommavassdraget

I forbindelse med bygging av nytt renseanlegg i Fet, Sørum og Gjerdrum kommuner har Norsk Maritimt Museum iverksatt arkeologiske registreringer på jakt etter skipsvrak og rester etter fløting fra middelalder.

Les mer om Arkeologiske undersøkelser i Glommavassdraget
Nytt skipsfunn i Bjørvika, Oslo.

Nytt skipsfunn i Bjørvika, Oslo.

NIKU gjennomfører nå utgravninger av kulturminnet Middelalderbyen Oslo, og har i den forbindelse funnet et nytt skipsvrak. Fartøyet daterer seg trolig til middelalder. Det er Kulturhistorisk Museum (KHM) som har tatt på seg ansvaret for utgravningen og jobber nå på spreng for å få gravd fram fartøyet.

Les mer om Nytt skipsfunn i Bjørvika, Oslo.
Lastehavnen på Vækerø oppdaget

Lastehavnen på Vækerø oppdaget

Norsk Maritimt Museum har gjennom feltarbeid og melding fra sportsdykkere oppdaget og kartlagt deler av ankringsplassen som ble brukt i forbindelse med lasting av tømmer fra Vækerø i Oslo i gammel tid.

Les mer om Lastehavnen på Vækerø oppdaget
Ankere i 3D

Ankere i 3D

Ankere dokumenteres nå i tre dimensjoner. På bildet over flyttes funnet av et anker fra Pipervika i Oslo. Ankeret kan du se på Norsk Maritimt Museum.

Les mer om Ankere i 3D
Undersøkelsen på Barcode B13-tomten i Bjørvika, Oslo

Undersøkelsen på Barcode B13-tomten i Bjørvika, Oslo

Arkeologene ved NMM har nå avsluttet utgravningen på tomta til Barcode B13 etter åtte uker i felt. Resultatet viser at det har vært liten aktivitet på tomtas nordlige og midtre del, mens det ble gjort funn av båt, dregg og gjenstander lengst sør på tomta. Til forskjell fra Barcode B11-12 ble det ikke funnet laftekasser eller andre tømmerkonstruksjoner på B13.

Les mer om Undersøkelsen på Barcode B13-tomten i Bjørvika, Oslo
Hjuldamperen "Emma"

Hjuldamperen "Emma"

Hjuldamperen Emma ble ble bygget i England i 1840 og sank på Slemmestad i en storm 1942.

Les mer om Hjuldamperen "Emma"
Dampskip i Tyrifjorden - "Gjeddevraket"

Dampskip i Tyrifjorden - "Gjeddevraket"

Ved Vikersund i Tyrifjorden undersøkte arkeloger fra Norsk Maritimt Museum nylig en melding om skipsfunn. Vraket viste seg å være et dampskip med klinkede jerrnplater og propell. Skipet ser ut til å ha gått ned i fortøyning på en grunne i fjorden og har nok vært en del av den omfattende fløtinga av tømmer. Og som en bonus bor det ei gjedde på vraket!

Les mer om Dampskip i Tyrifjorden - "Gjeddevraket"
Båtfunn ved Schweigaardsgate 8, Oslo

Båtfunn ved Schweigaardsgate 8, Oslo

I februar i år ble et båtfunn gravd ut ved Schweigaardsgate 8 i Oslo. Funnet ble kalt Vaterland 1 på bakgrunn av navnet på området der båten ble funnet. Nå pågår tolkning og dokumentasjon av båten ved Norsk Maritimt Museum. Funnet har også blitt datert!

Les mer om Båtfunn ved Schweigaardsgate 8, Oslo
Skipsvrak funnet under arkeologisk registrering i Kragerø, Telemark

Skipsvrak funnet under arkeologisk registrering i Kragerø, Telemark

På slutten av fjorårets feltsesong ble det funnet et spennende skipsvrak rett sør for Kragerø sentrum. Skipsvraket ble oppdaget i forbindelse med en undervannsarkeologisk registrering ved Næpa i Rørvik.

Les mer om Skipsvrak funnet under arkeologisk registrering i Kragerø, Telemark
Senketunnelprosjektet ved Havnelageret, Bjørvika, Oslo

Senketunnelprosjektet ved Havnelageret, Bjørvika, Oslo

Onsdag 16.mars 2011 fant arkeologene ved NMM et nytt båtfunn i Oslo. Båten ble funnet under tykke sagflislag under fundamentene til Olsen-bryggen som antagelig ble fylt ut og bebygd med sjøboder en gang i siste halvdel av 1700-tallet.

Les mer om Senketunnelprosjektet ved Havnelageret, Bjørvika, Oslo
Skjernøysund - Nordsjøens veikro

Skjernøysund - Nordsjøens veikro

Mandals skjærgård har til alle tider har vært gunstig for oppankring ettersom skipene kunne komme seg innaskjærs i lune bukter i trygghet for havet. Landskapet med sine holmer og skjær var også viktig militært for å kontrollere trafikken til sjøs.

Les mer om Skjernøysund - Nordsjøens veikro
Undervannsarkeologer ved NMM dykker på krigshistorie, Drøbak, Akershus

Undervannsarkeologer ved NMM dykker på krigshistorie, Drøbak, Akershus

I Skiphellebukta ved Drøbak finner man spor etter dramatisk krigshistorie. Her ligger dekkslast fra det tyske fangetransportskipet D/S Donau som ble senket av norske motstandsmenn i januar 1945.

Les mer om Undervannsarkeologer ved NMM dykker på krigshistorie, Drøbak, Akershus
Jakten på søppeløya, Langøyene, Oslo

Jakten på søppeløya, Langøyene, Oslo

Utenfor Oslos dørstokk ligger Langøyene. I dag er øyene en fredelig plett, kjent for grønt gress og campingliv. Sånn har det ikke alltid vært. Fra tidlig 1900-tall til etter 2. verdens-krig ble det lille sundet mellom øyene fylt med store mengder søppel. Og da søppelet stakk opp av vannet kom fluene. Arkeologer fra Norsk Maritimt Museum har dykket ut til foten søppelberget på 20 meters dyp. Her har de funnet et raritetskabinett av gjenstander, fra en førti meter lang seilskute til hundehoder i porselen.

Les mer om Jakten på søppeløya, Langøyene, Oslo
Nytt spennende funn av last fra forlis ved Mandal, Vest-Agder.

Nytt spennende funn av last fra forlis ved Mandal, Vest-Agder.

5. juli 2012 fant Elisabeth Lehne, sammen med syv meddykkere fra Mandal Dykkerklubb, rester av et forlis på sjøbunnen nær en liten holme ca. 3 kilometer sørvest for Mandal sentrum. Funnet ble kort tid etter rapportert til Norsk Maritimt Museum, og det er nå gjort en første registrering på lokaliteten.

Les mer om Nytt spennende funn av last fra forlis ved Mandal, Vest-Agder.
Funn av robåt fra 1300-tallet i Akershus

Funn av robåt fra 1300-tallet i Akershus

Undervannsarkeloger fra Norsk Maritimt Museum har funnet en liten robåt i Gjersjøen i Akershus datert til 1300-tallet. Båten er spesiell i nordisk båtarkeologi ettersom det for første gang er funnet en liten båt fra middelalderen i en innsjø. Båten er derfor nok en arkeologisk puslespillbit i det store bildet innen norsk båttradisjon. Hvordan båten har sett ut og hvilke egenskaper den hadde er det store spørsmålet arkeologene nå stiller.

Les mer om Funn av robåt fra 1300-tallet i Akershus
Årets Bjørvikaprosjekt i Dronning Eufemias gate (DEG) er avsluttet.

Årets Bjørvikaprosjekt i Dronning Eufemias gate (DEG) er avsluttet.

Nå er både østlige og vestilige felt av utgravningene i Dronning Eufemias gate avsluttet. Årets sesong har bydd på mange spennende funn. Dronning Eufemias gate skal bli den nye paradegaten gjennom Bjørvika, og får et øst-vest gående løp fra Nordenga bro til Kong Håkon 5s gate. Den nye gaten blir 43 meter bred og vil bestå av bilvei, trikkespor og fortau.

Les mer om Årets Bjørvikaprosjekt i Dronning Eufemias gate (DEG) er avsluttet.
Skipsfunn i Rørvik, Hurum kommune, Buskerud

Skipsfunn i Rørvik, Hurum kommune, Buskerud

I juli i år (2012) oppdaget Kasper Jacobsen (10 år) et skipsfunn i fjæra like ved hjemplassen i Rørvik i Drammensfjorden. Vraket er av et kraftig, subygd (klinket) furufartøy, men med alle naglene i tre. Dateringsprøvene viste at skipet ble bygd i første halvdel av 1800-tallet.

Les mer om Skipsfunn i Rørvik, Hurum kommune, Buskerud
Seilskute fra 1650 funnet i Son

Seilskute fra 1650 funnet i Son

Ved laksa i Sonskilen ligger et stort skipsvrak. Ny datering viser at skipet ble bygget med furu fra østlandet rundt 1650. Kanskje fremtidige undersøkelser kan fravriste skipet ytterligere noen hemmeligheter?

Les mer om Seilskute fra 1650 funnet i Son
Skilting under vann - vraket "Lossen" i Ytre Hvaler Nasjonalpark

Skilting under vann - vraket "Lossen" i Ytre Hvaler Nasjonalpark

Fregatten Lossen forliste i en fryktelig orkan julaften 1717. Tidlig på 1960-tallet ble vraket funnet og de påfølgende utgravningene bidro til å etablere arkeologi under vann som et viktig bidrag til kulturminneforvaltningen i Norge. Nå er skiltene lagt under vann

Les mer om Skilting under vann - vraket "Lossen" i Ytre Hvaler Nasjonalpark
Arkeologisk registrering på strekningen Seljord til Velemoen i Vinje, Telemark

Arkeologisk registrering på strekningen Seljord til Velemoen i Vinje, Telemark

Norsk Maritimt Museum gjennomførte i august 2010 arkeologiske registreringer i en rekke vann og vassdrag langs RV E 134 på strekningen Seljord til Velemoen i Vinje. Seks av Statens vegvesens reguleringsplaner ble behandlet samlet og det ble prioritert befaring i de delene som antatt hadde størst potensial for kulturminner i vann.

Les mer om Arkeologisk registrering på strekningen Seljord til Velemoen i Vinje, Telemark
Nye oppdagelser i Skienselva, Telemark

Nye oppdagelser i Skienselva, Telemark

De nedre delene av Skiensvassdraget har vist seg å være et kulturhistorisk skattkammer hva gjelder arkeologisk kildemateriale under vann. Særlig i Skien / Porsgrunnselva er det meget høy tetthet av funn noe som dels skyldes at det er ekstraordinært gode bevaringsforhold her.

Les mer om Nye oppdagelser i Skienselva, Telemark
Kulturminner i regulerte vassdrag, Telemark

Kulturminner i regulerte vassdrag, Telemark

Å bygge kunnskap om hva slags kulturminner som finnes i regulerte vassdrag er et satsningsområde innen kulturminnevernet. NMM har lenge arbeidet med dette og samarbeider blant annet med NTNU og ProMare om kartlegging av bunnen i de dype sjøene i Telemark, nærmere bestemt Skiensvassdraget.

Les mer om Kulturminner i regulerte vassdrag, Telemark
Farrisvannet og den nye E 18 traseen, Vestfold

Farrisvannet og den nye E 18 traseen, Vestfold

I 2010 skal reguleringsplanen for ny E 18 for strekningen forbi Farrisvannet ferdigbehandles. Da planen var på konsekvensutredningsstadiet gjennomførte Norsk Maritimt Museum kulturminneregistreringer under vann i planområdet. I rapporten kan du lese om hva vi fant.

Les mer om Farrisvannet og den nye E 18 traseen, Vestfold
Undersøkelser ved Klosterøya, Skien, Telemark

Undersøkelser ved Klosterøya, Skien, Telemark

I forbindelse med et omfattende arbeid Norske Skogindustrier ASA igangsatte i 2006 med formål å restrukturere industribebyggelse og landskap på Klosterøya i Skien, har Norsk Sjøfartsmuseum (senere Norsk Maritimt Museum) ved flere anledninger gjennomført arkeologiske registreringer (Falck 2007, Nymoen 2008).

Les mer om Undersøkelser ved Klosterøya, Skien, Telemark
Skipsfunn ved Langøya i Re, Vestfold

Skipsfunn ved Langøya i Re, Vestfold

Norsk Maritimt Museum har ved hjelp av sidesøkande sonar og dykking nylig kartlagt et område av sjøbunnen ved Langøya i Re kommune i Vestfold. Prosjektet viser at metoden er egnet til å utføre registrering av skipsvrak.

Les mer om Skipsfunn ved Langøya i Re, Vestfold
Skipsfunn i Larvik havn, Vestfold

Skipsfunn i Larvik havn, Vestfold

I forbindelse med byggingen av Larvik Strandhotell på Batteristranda, Larvik i Vestfold ble det høsten 2007 og våren 2008 foretatt arkeologiske undersøkelser av to 1700-talls skipsvrak som ble funnet like vest for utløpet av Farriselva.

Les mer om Skipsfunn i Larvik havn, Vestfold
Skilting av kulturminner under vann på land

Skilting av kulturminner under vann på land

For å kunne informere folk om hvilke kulturminner som finnes under vann, kan man skilte på land. Det er blitt gjort i Frierfjorden ikke langt fra Porsgrunn.

Les mer om Skilting av kulturminner under vann på land
Mystiske byggverk i myrområde i Farriskilen, Vestfold

Mystiske byggverk i myrområde i Farriskilen, Vestfold

I forbindelse med reguleringsplan for ny E 18 gjennomførte NMM i samarbeid med Vestfold Fylkeskommune nylig en registrering et myrområde innerst og helt sør i Farriskilen ved Larvik i Vestfold. Nå spekuleres det i hva det er slags konstrusksjoner arkeologene har registrert.

Les mer om Mystiske byggverk i myrområde i Farriskilen, Vestfold