Arkeologisk avdeling

Arkeologisk avdeling

Hva holder arkeologene på med? Vi dykker etter skipsvrak, konserverer gjenstander, eksperimenterer med båtbygging, forsker og driver avansert dokumentasjon. Under følger et knippe aktuelle artikler. Bruk menyvalg for å navigere i virksomheten.


Konferanse i Nordisk Marinarkeologi 2015 - PROGRAM OG PÅMELDING

Konferanse i Nordisk Marinarkeologi 2015 - PROGRAM OG PÅMELDING

Norsk Maritimt Museum har gleden av å invitere det nordiske marinarkeologiske miljøet til den andre konferansen i nordisk marinarkeologi. Vi håper at så mange som mulig vil delta på konferansen! Konferansen avholdes på NMM fra 16.-18. april 2015. Nå er programmet klart og tiden en kommet til å melde deg på.

Les mer om Konferanse i Nordisk Marinarkeologi 2015 - PROGRAM OG PÅMELDING
Spor etter vikingtidens fiske i fjellet

Spor etter vikingtidens fiske i fjellet

Våre arkeologer har under de to seneste feltsesongene gjort undersøkelser ved innsjøen Tesse i Jotunheimen. Undersøkelsene har resultert i funn av fiskeredskaper fra så langt tilbake som vikingtiden! Nå foreligger rapporten fra feltarbeidet i 2014.

Les mer om Spor etter vikingtidens fiske i fjellet
Spennende kravellbygd skipsfunn i Oslo

Spennende kravellbygd skipsfunn i Oslo

Rett før påske oppdaget en gravemaskinsjåfør noen båtdeler i en spuntgrøft i Prinsensgate, rett ved Paléhaven foran Oslo Sentralstasjon. Nå gjennomfører Norsk Maritimt Museum en arkeologisk undersøkelse av farkosten. Det er Statens vegvesen som er tiltakshaver for undersøkelsen.

Les mer om Spennende kravellbygd skipsfunn i Oslo
Skjelettfunn fra folkevandringstid - 420-560 e. Kr

Skjelettfunn fra folkevandringstid - 420-560 e. Kr

Høsten 2013 ble museet kontaktet av en yrkesdykker som hadde funnet deler av en hodeskalle ved Kjøkøya i Fredrikstad kommune. Den viste seg ved radiologisk datering å være fra 420-570 e. Kr. Det tilsvarer den såkalte folkevandringstiden her til lands.

Les mer om Skjelettfunn fra folkevandringstid - 420-560 e. Kr
Forvaltning av kulturminner

Forvaltning av kulturminner

Gjennom vår kompetanse på maritim kulturhistorie har vi fått ansvaret for forvaltningen av maritime kulturminner i landets 10 sørligste fylker. Mye av virksomheten er også definert gjennom vår kompetanse på undervannsmetodikk. Museet har i tillegg ansvar for utførsel av maritime kulturminner.

Les mer om Forvaltning av kulturminner