Arkeologisk avdeling

Arkeologisk avdeling

Hva holder arkeologene på med? Vi dykker etter skipsvrak, konserverer gjenstander, eksperimenterer med båtbygging, forsker og driver avansert dokumentasjon. Under følger et knippe aktuelle artikler. Bruk menyvalg for å navigere i virksomheten.


Konferanse i Nordisk Marinarkeologi 2015 - CALL FOR PAPERS ER AVSLUTTET

Konferanse i Nordisk Marinarkeologi 2015 - CALL FOR PAPERS ER AVSLUTTET

Norsk Maritimt Museum har gleden av å invitere det nordiske marinarkeologiske miljøet til den andre konferansen i nordisk marinarkeologi. Vi håper at så mange som mulig vil delta på konferansen! Konferansen avholdes på NMM fra 16.-18. april 2015.

Les mer om Konferanse i Nordisk Marinarkeologi 2015 - CALL FOR PAPERS ER AVSLUTTET
Årets vassdragsprosjekt i Tesse, Oppland

Årets vassdragsprosjekt i Tesse, Oppland

Fjorårets feltsesong i Tesse la vekt på å få mer kunnskap om to nausttufter som står i fare for ødeleggelse på grunn av reguleringen. Naust, eller båthus, er noe man tradisjonelt forbinder med kysten, så disse kulturminnene vil kunne gi oss ny og spennende kunnskap om vår maritime historie i innlandet. Bildet viser et av årets første funn: et flott fiskesøkke som kan være fra yngre jernalder.

Les mer om Årets vassdragsprosjekt i Tesse, Oppland
Spennende kravellbygd skipsfunn i Oslo

Spennende kravellbygd skipsfunn i Oslo

Rett før påske oppdaget en gravemaskinsjåfør noen båtdeler i en spuntgrøft i Prinsensgate, rett ved Paléhaven foran Oslo Sentralstasjon. Nå gjennomfører Norsk Maritimt Museum en arkeologisk undersøkelse av farkosten. Det er Statens vegvesen som er tiltakshaver for undersøkelsen.

Les mer om Spennende kravellbygd skipsfunn i Oslo
Skjelettfunn fra folkevandringstid - 420-560 e. Kr

Skjelettfunn fra folkevandringstid - 420-560 e. Kr

Høsten 2013 ble museet kontaktet av en yrkesdykker som hadde funnet deler av en hodeskalle ved Kjøkøya i Fredrikstad kommune. Den viste seg ved radiologisk datering å være fra 420-570 e. Kr. Det tilsvarer den såkalte folkevandringstiden her til lands.

Les mer om Skjelettfunn fra folkevandringstid - 420-560 e. Kr
Forvaltning av kulturminner

Forvaltning av kulturminner

Gjennom vår kompetanse på maritim kulturhistorie har vi fått ansvaret for forvaltningen av maritime kulturminner i landets 10 sørligste fylker. Mye av virksomheten er også definert gjennom vår kompetanse på undervannsmetodikk. Museet har i tillegg ansvar for utførsel av maritime kulturminner.

Les mer om Forvaltning av kulturminner