Arkeologisk avdeling

Arkeologisk avdeling

Hva holder arkeologene på med? Vi dykker etter skipsvrak, konserverer gjenstander, eksperimenterer med båtbygging, forsker og driver avansert dokumentasjon. Under følger et knippe aktuelle artikler. Bruk menyvalg for å navigere i virksomheten.


To stokkebåter fra Øvre Eiker datert til vikingtid

To stokkebåter fra Øvre Eiker datert til vikingtid

To stokkebåter fra innsjøen Junger i Øvre Eiker kommune er datert til vikingtid. Dette er andre gang i Norge det er påvist to stokkebåter fra vikingtid og eldre i samme innsjø. I nærheten er det også to bygdeborger som kalles tvillingborgene. Kan vi nå si at tvillingborgene har fått selskap av tvillingbåtene?

Les mer om To stokkebåter fra Øvre Eiker datert til vikingtid
Konferanse i Nordisk Marinarkeologi 2015 - ENDELIG PROGRAM

Konferanse i Nordisk Marinarkeologi 2015 - ENDELIG PROGRAM

Norsk Maritimt Museum har gleden av å invitere det nordiske marinarkeologiske miljøet til den andre konferansen i nordisk marinarkeologi. Nå er programmet satt og alt klart for et hyggelig og faglig spennende arrangement.

Les mer om Konferanse i Nordisk Marinarkeologi 2015 - ENDELIG PROGRAM
Spor etter vikingtidens fiske i fjellet

Spor etter vikingtidens fiske i fjellet

Våre arkeologer har under de to seneste feltsesongene gjort undersøkelser ved innsjøen Tesse i Jotunheimen. Undersøkelsene har resultert i funn av fiskeredskaper fra så langt tilbake som vikingtiden! Nå foreligger rapporten fra feltarbeidet i 2014.

Les mer om Spor etter vikingtidens fiske i fjellet
Spennende kravellbygd skipsfunn i Oslo

Spennende kravellbygd skipsfunn i Oslo

Rett før påske oppdaget en gravemaskinsjåfør noen båtdeler i en spuntgrøft i Prinsensgate, rett ved Paléhaven foran Oslo Sentralstasjon. Nå gjennomfører Norsk Maritimt Museum en arkeologisk undersøkelse av farkosten. Det er Statens vegvesen som er tiltakshaver for undersøkelsen.

Les mer om Spennende kravellbygd skipsfunn i Oslo
Skjelettfunn fra folkevandringstid - 420-560 e. Kr

Skjelettfunn fra folkevandringstid - 420-560 e. Kr

Høsten 2013 ble museet kontaktet av en yrkesdykker som hadde funnet deler av en hodeskalle ved Kjøkøya i Fredrikstad kommune. Den viste seg ved radiologisk datering å være fra 420-570 e. Kr. Det tilsvarer den såkalte folkevandringstiden her til lands.

Les mer om Skjelettfunn fra folkevandringstid - 420-560 e. Kr
Forvaltning av kulturminner

Forvaltning av kulturminner

Gjennom vår kompetanse på maritim kulturhistorie har vi fått ansvaret for forvaltningen av maritime kulturminner i landets 10 sørligste fylker. Mye av virksomheten er også definert gjennom vår kompetanse på undervannsmetodikk. Museet har i tillegg ansvar for utførsel av maritime kulturminner.

Les mer om Forvaltning av kulturminner