Museumsflåten

Museumsflåten er museets flytende fartøyer. Fartøyene er tilgjengelig for besøkende under forhåndsannonserte arrangement.

Av museets fartøyer har SS Svanen fast kaiplass på Bygdøynes' brygge.