Kyst-Norge i Båthallen

Båthallen har vært stengt for publikum siden høsten 2009, nå arbeider museet med å gjenåpne hallen med en ny utstilling om Kyst-Norge våren 2019.

Båthallen var det første bygget Norsk Sjøfartsmuseum satte opp da museet kom til Bygdøynes, hvor Fram- og Kon-tiki-museene allerede var etablert. Sjøfartsmuseet hadde hatt tilholdssted ved Norsk Folkemuseum siden 1920-tallet. I Båthallen ble det, foruten til «Opreisningen», gjort plass til en stor stamme fra museets unike, landsdekkende samling av norske småbåter. Den var formelt overtatt fra Folkemuseet på 1940-tallet. Den sentrale personen i den første innsamlingen var skolemannen og båtforskeren Bernhard Færøyvik (1886-1950).

Båthallen har vært stengt for publikum siden høsten 2009. Da Norsk Maritimt Museum ble en avdeling i Norsk Folkemuseum i 2015, var en av de første prioriteringene å finansiere en ny, permanent kystutstilling i en oppgradert museumshall. Gjennombruddet kom med statsbudsjettet for 2016, da kulturbyggstøtte på 29 millioner ble gitt over tre år. Det er også gitt betydelige bidrag fra Sparebankstiftelsen og Bergesenstiftelsen.

Hallen skal gjenåpne med en ny utstilling om Kyst-Norge våren 2019. Det er i forbindelse med pågående rehabilitering at «Opreisningen», og andre båter og gjenstander, ble løftet ut fra hallen i mai 2017. Fembøringen skal tilbake i hallen, i likhet med et godt utvalg av de øvrige fartøyene fra museets trebåtsamling.

Småbåtene var «norskekystens viktigste arbeidsredskap», for å sitere tidligere sjef for Vikingskipsmuseet, professor Arne Emil Christensen. De blir også i den nye utstillingen viktige bærere av historien om livet langs norskekysten i før-industriell tid, et liv som har angått den største delen av landets befolkning gjennom flere generasjoner. De fleste nordmenn bor tett ved havet eller sjøen. Det gjelder i dag som tidligere.

Utover båtsamlingen vil også andre deler av Norsk Maritimt Museums samlinger komme til sin rett i Båthallen. Det gjelder ikke minst fotografiene fra kystlandskapet, med folk og båter i aksjon, som ble tatt på slutten av 1800-tallet og fremover mot vår tid.

Museet ser også frem til å vise båtfunn fra de store utgravingene som har foregått det siste tiåret i Bjørvika i Oslo. Bare på to av de såkalte Barcode-tomtene ble det funnet 13 båter og små skip, som dateres tilbake til slutten av 1500-tall og tidlig 1600-tall. Båtene fyller hull i kunnskapen om middelalderens og tidlig nytids samferdselshistorie.