For media

Norsk Maritimt Museum distribuerer jevnlig informasjon til media om museets tilbud og utstillinger. Send en e-post for å bli oppført på distribusjonslisten.

Kontakt:

Eyvind Bagle

Seksjonsleder, forsknings- og utstillingsseksjonen.

Linda Luna-Ruud

Seksjonsleder, publikumsseksjonen.

Tori Falck

Seksjonsleder, arkeologisk seksjon.

Pressemeldinger