Nytt spennende funn av last fra forlis ved Mandal, Vest-Agder.

Nytt spennende funn av last fra forlis ved Mandal, Vest-Agder.

5. juli 2012 fant Elisabeth Lehne, sammen med syv meddykkere fra Mandal Dykkerklubb, rester av et forlis på sjøbunnen nær en liten holme ca. 3 kilometer sørvest for Mandal sentrum. Funnet ble kort tid etter rapportert til Norsk Maritimt Museum, og det er nå gjort en første registrering på lokaliteten.

Av Pål Nymoen, forsker.


Oppdagelsen inneholder et svært viktig kulturhistorisk kildemateriale, og er blant de mest betydningsfulle funn av kulturminner under vann som er gjort i Vest Agder.

Ut fra det som så langt er sett på funnstedet kan vi fastslå at det dreier seg om et skipsforlis, der deler av lasten har bestått av mer enn 70 små, ubrukte kvernsteiner. Hvor steinene kommer fra er ikke avklart enda men mest sannsynlig er de fra et bruddsted i Norge. Eksporten av denne handelsvaren har en mer enn 1000 år gammel historie og arkeologiske funn fra landene rundt nordsjøbassenget viser at virksomheten har hatt et stort omfang. Likevel er svært få skipslaster kjent til nå. I 2011 undersøkte vi et forlissted i Aust Agder med samme type kvernstein, og det viste seg at dette funnet kunne dateres til første halvdel av 1000-tallet e.Kr. Med god grunn har vi derfor store forventninger til hva det nyoppdagede forlisstedet ved Mandal kan inneholde av kulturhistoriske kilder. Vi ønsker å gjennomføre en nærmere undersøkelse i løpet av 2013. Dette vil bli gjort i samarbeid med Mandal Dykkerklubb.

Les fullstendig pressemelding her.

Nytt spennende funn av last fra forlis ved Mandal, Vest-Agder.
Last av mer enn 70 små ubrukte kvernsteiner. Foto: Pål Nymoen/NMM.