"Gramsalen": Sjøfart i norsk billedkunst

"Gramsalen": Sjøfart i norsk billedkunst

Museets kunstsamling inneholder marinemalerier av kjente norske kunstnere, fra Hans Gude og Christian Krohg til Karl Erik Harr. Bildene har motiver fra sjøfart, sjø- og kystfolk samt partier langs norskekysten. Tyngdepunktet er fra 1800-tallets andre halvdel. Samlingens store bredde skyldes en sjenerøs donasjon fra skipsmegler Hans Thomas Gram.

Motivkretsen i "Gramsalen" dekker særlig:

  • historien
  • havet
  • landfall
  • kysten
  • moderne tider

"Sjøstykker" eller marinemaleri

"Sjøstykker" eller marinemaleri er en mindre kjent motivkrets i norsk kunst. Fra kunsthistorien vet vi at kunsten er i viktig i etableringen av den nasjonale identitet - der motiver fra fjell og vidde eller den norske bondens liv, dannet fellesskapets bilder av "det norske". Marinemaleri var ikke på samme måte nasjonal programkunst. Bildene omhandler heller det allmenne, som opplevelsen av kyst og hav i blest og stille, kampen mot naturkreftene - ofte på liv og død. Men også gleden ved å være på sjøen, adspredelse og lek.

Katalog til utstillingen selges i museets butikk.

"Gramsalen": Sjøfart i norsk billedkunst
Gramsalen.jpg

Tekst: Peder Figenbaum.

Utstillingen om sjøfart i norsk billedkunst, Gramsalen i museets 1. etasje, ble nyoppstilt våren 2009 (en tidligere oppstilling ble lansert i 1989).