Foredrag: Restaurering av Skonnerten Svanen

Dato:
06.03 17:30-19:30

Knut von Trepka og Thoralf Qvale forteller om de omfattende restaureringsarbeidene som har blitt utført på skonnerten Svanen. Den verneverdige skonnerten Svanen eies av Norsk Sjøfartsmuseums Veteranskibsrederi A/S. Rederiet har som hovedoppgave å vedlikeholde og drive Svanen, og er også ansvarlig for de mange toktene med skoleungdom som seiles hver sommer.

I 2011 ble det klart at vernemyndighetene, ved Riksantikvaren, gikk inn for å støtte en "levetidsforlengelse" av Svanen, som var i en kritisk teknisk tilstand. von Trepka og Qvale har, sammen med mange gode hjelpere, vært krumptappene i finansiering, planlegging og gjennomføring av det omfattende arbeidet. Selve restaureringen foregikk ved A/S Hvide Sande Skibs- & Baadebyggeri på Vest-Jylland fra høsten 2011 til sommeren 2012.

Knut von Trepka og Toralf Qvale er styremedlemmer i VSR - Norsk Sjøfartsmuseums Veteranskibsrederi A/S. Arrangementet gjennomføres i samarbeid med Seilskøyteklubben Colin Archer

Svanen, tokt 2009 og 2010 005.jpg
Svanen, tokt 2009 og 2010 005.jpg